Cofnod

Y Rheolau Y Fforwm

Chwilio ar y fforwm. Mae’r adran hon yn cael ei fwriadu ar gyfer cyfathrebu rhwng defnyddwyr y safle. Yma gallwch drafod unrhyw bwnc a nodir yn y disgrifiad o bob pwnc fforwm. Os byddwch yn gofyn cwestiynau mewn almaeneg yn uniongyrchol i mi (Julia Schneider), yna gallwch ond yn defnyddio’r YMARFER PECYN yn cau cangen. Bydd y cyfrinair ar gyfer y gangen hon yn cael ei roi yn y cyflwyniad i brynu pecyn hyfforddiant. Os gwelwch yn dda cadw mewn cof bod y cwestiynau yn cael eu cyfeirio i mi mewn canghennau eraill, gan nad yw hyn yn wir. Os ydych chi am adael eich sylwadau, awgrymiadau neu sylwadau yn y fforymau ac ar y safle yn ei gyfanrwydd, os gwelwch yn dda defnyddiwch y CANLLAW cyfatebol ac i HELPU i gangen

About