Gallwch ymweld â Al Fateh Grand Moshe neu Amgueddfa genedlaethol. Ond rwy’n amau mai hwn yw’r gwir reswm pam yr ydych yn penderfynu i ddarllen yr erthygl hon. Gallwch ddarllen yr holl am y rhan fwyaf o dwristiaid enwog canllawiau ar Wicipedia. Ond mae Wicipedia fydd yn dweud wrthych am y gorau ar-lein ar safleoedd sy’n dyddio i gwrdd â merched yn Bahrain. Ac maent hefyd ni fydd yn dweud wrthych lle gallwch gwrdd â rwsia, Thai, Indiaidd, Indonesian, Tsieineaidd, Tagalog a merched lleol. Mae hyn yn wlad yn adnabyddus am ei briodferched bost gorchymyn. Rwyf wedi gwneud llawer o ymchwil ac ni allwn ddod o hyd i un sengl Bahrain safle yn dyddio. Mae’n ymddangos fel pe bai pob menyw yn y Deyrnas hon eisoes wedi dyn. Ch jyst rhaid i chi yn gwybod ble i chwilio ar gyfer y merched yr ydych am i gwrdd.

Gallwch gwrdd â chymaint o wahanol fathau o fenywod yn y wlad hon. Yr wyf yn golygu, tua y boblogaeth yn expats a mwy na dri chwarter o’r rhain yn expats yn Asiaidd. Hyd yn oed er arabeg yw iaith swyddogol, mae pawb yn ofynnol i siarad saesneg. Nid yw hyn yn syndod i mi oherwydd yr holl expats a thwristiaid. Ac mae’n gwneud yn cyfarfod ac yn dyddio merched felly yn llawer haws. Nid wyf yn gwybod pa fath o ferched ydych yn chwilio am, ond yr wyf yn rhaid i ni ddechrau yn rhywle. Felly, gadewch i ni ddechrau gyda menywod lleol yn Bahrain hyd yn Oed er Bahrain yn dilyn yr egwyddor o Rhyddid Crefydd, a oedd yn caniatáu i Gristnogion, Mwslimiaid, Hindwiaid a phawb arall i arfer eu crefydd, yn gallu mynd yn gymhleth unwaith cariad yn croesi ffydd. Yn achos yr ydych yn Mwslimaidd dyn a ydych am gyfarfod menyw sydd â’r un credoau crefyddol, oes gennych unrhyw beth i boeni amdano. Mynd yn ei flaen ac nid ydynt yn rhoi i fyny hyd nes y byddwch yn dod o hyd i’r ferch iawn. Wel, yn achos yr ydych yn syrthio mewn cariad gyda Bahrain wraig, mae gennych ddau ddewis. Gallwch naill ai trosi i Islam (sy’n cael ei dderbyn yn eang) neu os ydych yn gallu argyhoeddi eich wraig yn y dyfodol i newid i Gristnogaeth. Mae llawer o Bahrain menywod sydd wedi trosi i Islam wedi cael eu hanwybyddu gan eu cymunedau ac mae wedi bod yn ddioddefwyr cam-drin corfforol. Wel, yna nid oes rhaid i chi boeni am eich crefydd. Nid oes ots os ydych yn Mwslim neu Gristion. Ac mae llawer o rwsia merched sengl sy’n chwilio am gariad yn y wlad hon. Gallwch naill ai gwrdd â nhw yn rwsia bariau a thafarndai, megis rwsia dafarn yn y Ramee Chwarennog Gwesty, neu gallwch edrych ar wahanol meetups sy’n cysylltu rwsia-yn siarad expats gyda phobl leol ac eraill expats. Yr wyf yn cymharu rwsia Cupid (y gorau yn safle yn dyddio i gwrdd â merched yn rwsia) gyda Muslima (y gorau safleoedd sy’n dyddio i gwrdd â merched mewn gwledydd Mwslimaidd).

Rwsia Cupid wedi mwy na

miliwn aelodau (darganfod sut yr wyf yn cwrdd â dwsinau o rwsia merched ar y safle yn dyddio), ond Muslima mae mwy o ferched rwsia yn Bahrain nag yn rwsia Cupid. Unwaith eto, gallwch benderfynu rhwng eu cyfarfod ar-lein neu yn y byd go iawn. Gallwch fynd i meetups, gallwch gwrdd â merched yn y parlyrau tylino (byddwn yn argymell y legit rhai) neu gallwch gwrdd â merched drwy fynd i ddigwyddiadau sy’n dod Thais a phobl leol at ei gilydd. Yr wyf yn cymharu y nifer o gwlad Thai aelodau ar y mwyaf Thai safle yn dyddio gyda nifer o gwlad Thai aelodau ar Muslima yn Bahrain. Mae’n ddrwg gen i, ond rhaid i mi fod yn onest. Yr unig ffordd i gwrdd â merched Indiaidd yn Bahrain yn cael drwy fynd i meetups a thrwy agosáu merched yn y ddinas. Yr wyf yn ceisio i ddod o hyd da ar-lein yn dyddio safle lle gallwch gwrdd â nhw, ond roeddwn i wedi rhoi i fyny. Os byddwch yn ymuno Muslima, efallai y gallwch ddod o hyd i un neu ddau merched Indiaidd yn Bahrain. Y canlyniadau ar Indiaidd Cupid hefyd nad yn well. Y ffordd orau i gwrdd Indonesian merched yn Bahrain yw drwy ymuno â Muslima. Wrth gwrs, yn gyntaf dylech ddarllen fy adolygiad (yr wyf eisoes wedi’u cysylltu i ddigon o weithiau yn yr erthygl hon). Ar mae hyn yn safle yn dyddio, gallwch ddod o hyd eithaf ychydig o Indonesia merched sy’n byw yn Bahrain. Nid wyf yn gwybod pam, ond yr wyf yn unig yn dod o hyd i un merch sy’n byw yn Bahrain. Ond hey, efallai y bydd hi’n â’ch wraig yn y dyfodol. Dydych chi byth yn gwybod. Mae’n ddrwg gen i, ond doeddwn i ddim yn dod o hyd i unrhyw Tseiniaidd merched ar Muslima ac rwyf hefyd yn nid oedd yn dod o hyd i lawer o Tseiniaidd merched sy’n byw yn Bahrain ar Tsieina Cariad Cupid. Amcana rhaid i chi daro ar y gweinyddesau yn y bwytai Tsieineaidd neu ganolbwyntio eich ymdrechion ar Tagalog merched yr wyf yn wedi i wneud i fyny am y canlyniad siomedig ar gyfer merched Tsieineaidd yn Bahrain. Ac yr wyf yn gallu oherwydd ei fod mor damn hawdd i gwrdd Filipinas yn Bahrain. Wel, hyd yn oed er Muslima yn cael y gorau ar safle yn dyddio i gwrdd â menywod lleol, nid y gorau ar safle yn dyddio i gwrdd Tagalog merched yn Bahrain. Yr wyf yn rhannu’r gorau safleoedd sy’n dyddio i gwrdd â Thai a Tagalog merched yn yr erthygl hon. Byddwch yn dod o hyd i’r ferch iawn

About