Nid oes dim yn rhad ac am ddim yn y byd hwn. Mae’n hysbys bod Oni bai bod y dysgu ieithoedd tramor ar y rhyngrwyd. Mae llawer o gyrsiau a dulliau talu i fod yn ddwyieithog, mae rhai rhaglenni bydd yn cynnig i chi hefyd i ddysgu arabeg ar gyfer rhad ac am ddim ar-lein. Gall hyn swnio’n crazy i chi sydd yn arabeg dechreuwyr, ond mae’n wir. Y nod yma yw i ledaenu ychydig yn fwy ar yr iaith arabeg ac yn y diwylliant arabaidd, ei fod yn siarad eisoes gan fwy na phedair miliwn o bobl o gwmpas y byd. Darganfod heb oedi pellach, y dull arabeg rhad ac am ddim ar y rhyngrwyd trwy ein detholiad o safleoedd ar y we, ceisiadau a fideos. Y Rhyngrwyd yn y deyrnas ieithyddion. Dychmygol wlad, a heb y cyfyngiadau o rhyfedd yn edrych i ddysgu iaith dramor yn rhad ac am ddim. Oherwydd, wedi’r cyfan, mae pawb yn ei wneud nid o reidrwydd yn cael y gyllideb i neilltuo i gwrs iaith ac yn dod yn ddwyieithog. Waeth beth fo iaith dramor, yn cymryd arabeg iaith y gwersi, er enghraifft, gall fod yn eithaf drud. Yn enwedig os yw eich nod yw i fod yn ddwyieithog, mewn arabeg y dydd. Ar gyfer rhai myfyrwyr, neu hyd yn oed yn weithwyr, yr ateb yn gorwedd, felly, ar y rhyngrwyd. Os bydd yn dysgu arabeg ar gyfer rhad ac am ddim ar-lein yn cael mewn gwirionedd yn fwy anodd na bod arabaidd, mae’n dal yn eithaf bosibl. Y dyddiau hyn, mae yna nifer o atebion ar gyfer dysgu arabeg ar-lein (ac yna yn darllen y qur’an ar gyfer y chwilfrydig). Ac yn bwysicaf oll: maent yn effeithiol iawn. Beth byddwch yn gallu i ddarllen y qur’an os ydych yn dymuno. Y ganolfan al-yn dweud sa yn cynnig cyrsiau wyddor arabeg, iaith ysgrifenedig arabeg a Quran ar-lein rhad ac am ddim. Bydd angen i chi yn syml cliciwch ar y tab ‘Cyrsiau am Ddim’ ar y top dde o’r dudalen gartref y safle. Al-yn Dweud sa yn cynnig tri o ffyrdd i ddatblygu eich gwybodaeth o’r iaith arabeg: center yn cynnig y posibilrwydd i ddysgu y wyddor arabeg rhad ac am ddim ar-lein. Mae’r safle yn cynnig nifer o gyrsiau ar-lein arabeg (ddysgu llythrennau’r wyddor neu gyrsiau a allai gael ei ddisgrifio fel o Arabaidd unum, dysgu llafariaid, byr, hir, llafariaid dwbl i ddiwedd gair) a all chi mynediad ar y safle drwy glicio ar deitl y cwrs (sef y ‘logo rhad ac am Ddim’). Wyth gwersi rhad ac am ddim sydd ar gael,»Llythrennau’r Wyddor»mae i»Darllen mewn arabeg Ymarferion». Mae’n cael ei argymell, hyd yn oed yn hanfodol i feistroli’r wyddor arabeg cyn i chi ddechrau ar y gwersi hyn. Heb fod yn llai na phum wyth gwersi yn bodoli i ddatblygu eich gwybodaeth o’r arabeg ysgrifenedig. Yn perusing y taflenni hyn, byddwch yn gallu, ymhlith pethau eraill, yn dysgu y rhagenw dangosol, arddodiaid ac yn yr achos genidol, y cwestiynu, byddwch yn gallu gwahaniaethu rhwng yr enw ymadrodd a llafar ddedfryd mewn arabeg, meistr y rheol o diptotes, yn yr adran Hon o’r wefan yn caniatáu i bawb i ddysgu ar y darllen o lyfr sanctaidd i fwslimiaid. Mae’r adran hon, wedi ei rannu i mewn i ddau chwe-gwrs arabeg, yn cael ei gynllunio i ddarparu cynnwys addysgol defnyddiol i ddysgu sut i ddarllen y qur’an yn gywir. Al-Ddweud, ei bod yn gywir y mae’n rhaid ei ddefnyddio yn ogystal i Koran dosbarth a gynigir yn wyneb-i-wyneb gan athro athrawes arbenigol o grefydd. Arall yn arwydd pwysig: mae’n brifddinas i weithio drwy’r gwersi yn y drefn y maent yn ymddangos. Ydych chi wedi llefaru hylif ac yn gywir y suras y qur’an, pan fyddwch yn meistroli y cyrsiau hyn ar-lein arabeg ymroddedig i y qur’an. Mae’r gwersi hyn yn cyfateb i y rheolau y Tawil, sy’n cael eu disgrifio i hwyluso’r darllen y llyfr sanctaidd. Fel y nodwyd yn y safle: Os ydych am i fynd hyd yn oed ymhellach yn dysgu arabeg, gallwch hefyd ddarllen yr awgrymiadau hyn i ddysgu arabeg. Gallwch chi hefyd gymryd dosbarthiadau preifat, bob amser ar Al-yn Dweud, gyda’r athro arabeg-siarad, ac yn raddedig o brifysgolion mwyaf yn Cairo. Mae’r rhain yn cael eu»Premiwm»yn cael eu talu ac a gyhoeddwyd ar-lein gan Skype. Er gwybodaeth, mae’r pecyn ar gyfer y mis costau chwech dau, am uchafswm o bedair awr yn y pynciau arabeg, qur’an, neu islam y dewis. Llenyddol arabeg modern yn y fersiwn clasurol arabeg, yn cael ei siarad gan fwy na dwy i bum miliwn o bobl. Mae’r safle abc-ddysgu cyfeirio at nifer o fideos i ddysgu y wyddor arabeg, yn ysgrifennu llythyrau ac yn y llafariaid, y Rhai fideos a gymerwyd o’r sianel YouTube ‘dysgu arabeg’ Eisoes, un ffaith allweddol: enw Boussu yn dod o’r iaith yn brin iawn, yn siarad yn unig yn Cameroon ac yn ôl i’r wefan gan mai dim ond wyth o bobl. Gadewch i ni fynd yn ôl at y cysyniad yn awr Boussu yn wefan, hefyd yn bresennol yn y app ar y smartphone Android ac Afal, yn bwriadu dysgu iaith ar-lein (dwy ieithoedd tramor yn cael eu cynnig), sydd ar gael yn rhad ac am Ddim a Premiwm. Wrth gwrs, bydd yn rhaid deall ei fod, y cyfrif Premiwm yn cael ei dalu, ond mae’n cynnig llawer mwy o swyddogaethau, megis: Llawer o nodweddion cymaint y bydd yn rhoi hwb gwirioneddol i effeithlonrwydd eich arabeg, ar-lein. Mae’r prisiau yn amrywio o doler ar gyfer cynnig o’r mis i naw, pedwar o naw o ddoleri y mis am chwe mis o leiaf. Yn y fformiwla sylfaenol, rhad ac am ddim, yn cael eu cynnig»mapiau cymorth gweledol», yn ogystal â cywiriadau gan y person mamiaith. Yma hefyd mae rhai safleoedd eraill yn ddefnyddiol iawn i ddechrau eich dysgu yn rhad ac am ddim gan y arabeg: Y MOOC (h. y. Cwrs ar-Lein Agored Enfawr, yn saesneg) yn cael eu gwersi ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim. Mae’r gwersi fel arfer yn cael eu hysgrifennu gan athrawon cymwys ymchwilwyr o brifysgolion blaenllaw o ffrainc neu ryngwladol (yn aml americanaidd). Mae’n bosibl i ddysgu arabeg ar-lein ar YouTube. Dydych chi ddim yn meddwl felly. Ddylech chi ddim, fel y podledu ac athrawon eraill-stampio YouTube yn gweithio yn galed i ddod i chi yn ddull da o arabeg rhad ac am ddim. Math o»ddysgu arabeg»neu»dysgwch sut i siarad arabeg»yn y bar chwilio ac yn syth yn cael dwsinau o atebion. Eich nod yw i ddysgu arabeg ar gyfer rhad ac am ddim (yn hytrach na’r arabeg dafodiaith). Dim pryderon. Gwersi o arabeg yn ffordd hwyliog. Ditto. YouTube yn troi allan i fod yn arf gwych i ddysgu arabeg ar gyfer rhad ac am ddim ar-lein. Byddwch yn dod o hyd i’r athro athrawes sy’n addas i chi. Ar y sianel, gallwch wylio y tri dau fideo ar gyfer dysgu o arabeg. Mae’r fideos yn dyddio yn ôl pump neu chwe mlynedd, ond mae wedi cael ei gweld nifer o degau o filoedd o weithiau sy’n profi bod maent yn eithaf poblogaidd. Yn ystod y fideos, byddwch yn dechrau drwy ddysgu un gair yn arabeg (er enghraifft, y goron, niwl) ac yna byddwch yn gweithio ar gwers penodol (y modryb, y llafariaid hir, y ddedfryd exclamative). Yr athro distills ei gwers mewn ffordd y cwestiwn a ofynnwyd, ac yn y cwrs yn glir, a adeiladwyd yn dda, yn sylfaen dda ar gyfer pwy sydd eisiau i ddysgu y pethau sylfaenol yr iaith arabeg. Yn y pen draw dull ar gyfer ar-lein arabeg: apps. P’un a ydynt yn iOS, Android, PC, smartphone neu dabled, maent yn cynrychioli dull o ddysgu arabeg i fod yn wahanol. Rydym yn siarad â chi am yn gynharach i ddysgu iaith dramor mewn ffordd hwyliog, bydd hyn bob amser yn yr achos gyda apps. Ac fel y adloniant yn y gorau yn beiriant ar gyfer cynnydd cyflym, dyma yr apps yr ydym yn ei argymell i ddysgu yr iaith arabeg rhad ac am ddim (a diwylliant arabeg): mae’r safle Hwn, y mae eu slogan yn»ar Gyfer arabeg yn yr ail ganrif»wedi fel ei amcan i godi ymwybyddiaeth o’r byd arabaidd, ei diwylliant a’i moesau, ac i»gyflwyno yn enwedig yn ei wyneb modern». Ar Fidaoussi, gallwch ddod o hyd llawer o adnoddau defnyddiol i chi ychwanegu at eich cwrs Arabic ar-lein: ‘ll hefyd yn edrych ar eu papur yn werth chweil: tric i ddysgu arabeg yn fwy hawdd. Gallwch hefyd gyfeirio at y dudalen a oedd yn cynnig rhai llyfrau da ar gyfer dysgu arabeg, o ddechreuwyr i lefel a neu gadarnhau. Fidaoussi hefyd yn cynnwys adran o adnoddau a chyrsiau arabeg, ar-lein, rhad ac am ddim, yn siarad at yr ymarferydd o ddechreuwyr i hyrwyddo. Mae’n cynnig cyrsiau lefel (dysgwch sut i siarad yr syml arabeg), yn ogystal â geiriadur ffrangeg-arabeg cyfieithu seinegol. Sylw, rydym wedi gweld bod rhai cyrsiau ar gael mwyach. Os ydych yn cymryd cwrs o Arabic ar-lein yn eich bod wedi cymryd mewn llaw i ddysgu iaith newydd hwn, ei ben ei hun, i gyfoethogi diwylliant newydd, y gallu i siarad â’ch arabaidd ffrindiau neu oherwydd eich bod yn paratoi ar daith i Ganol neu Dwyrain Agos, llongyfarchiadau. Efallai y byddwch yn gwerthfawrogi, yn ychwanegol at yr erthygl hon, byddwch yn yn gwybod sut yr ydych yn gall dysgu arabeg ar ei ben ei hun, diolch i y fideos, a llawer o awgrymiadau a driciau o hyd gan Superprofit. Mae ein darllenwyr yn gwerthfawrogi yr erthygl hon yr erthygl Hon fod yn a ddarperir y wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano

About