Llys yn EMIRADAU arabaidd unedig yn Ras Al Khaimah dedfrydu yn ddiweddar wraig at dri mis yn y carchar ar ôl iddi gael ei dyfarnu’n euog o edrych drwy ei gŵr ffôn heb ei wybodaeth, Emarat Al Chi ei adrodd.

Yn ei adroddiad yn ei herbyn hi, dywedodd y dyn ei wraig yn mynd drwy ei ffôn ac yn eu copïo i gyd y wybodaeth arno i ddyfais arall er mwyn chwilio drwy nhw yn nes ymlaen.

‘Os nad oedd hi yn amheus dros rywbeth, mae hi’n ni fyddai wedi mynd drwy ei ffôn

Nid yw gywilyddus gyfer ef i garchar ei wraig ei hun.’ Mae’r EMIRADAU arabaidd unedig yn seiberdrosedd deddfau llym, yn enwedig pan ddaw i ddiogelu preifatrwydd unigolion ar-lein. Siarad i Emarat Al Chi, cyfreithwyr Ddarllen Al Awlaki a Mohammad Jed Al Mawla esboniodd bod o dan y cyfreithiau y wlad, mae’n anghyfreithlon i chi fynd drwy y ffôn rhywun heb eu caniatâd.

Ar gyfer cyplau priod, y anghyfreithlondeb o chwilio drwy ffôn neu gyfrifiadur yn sefyll waeth p’un a yw’r partner yn credu eu bod yn cael eu twyllo ar

Mae hefyd yn ystyried yn groes o oedolion personol preifatrwydd ar-lein os bydd unrhyw wybodaeth yn cael ei pried ar gan briod, rhiant, ffrind, perthynas, neu gydweithiwr

About