Os ydych yn disgwyl prydlondeb a dibynadwyedd o almaeneg pan fyddwch yn cyfarfod ag ef, yna mae’n debyg iawn, oherwydd y mae prydlondeb o Almaenwyr yn cael nid yn unig yn sefydlu stereoteip, ond yn y ffaith bod yn cadarnhau bod mae’r rhan fwyaf o fenywod yr almaen yn byw yn hapus mewn priodas gyda almaeneg. Ar ben hynny, un o fanteision yr Almaenwyr yn cael eu anoddefgarwch o ddydd gwener — byddant yn tueddu i wneud addewidion gwag ac yn bob amser yn ceisio i yn ôl i fyny eu geiriau gyda gweithredoedd. Os ydych yn breuddwydio am briodi yn yr almaen, mae’r siawns yn eithaf uchel — cymdeithasegol diweddar mae astudiaethau wedi dangos bod yr almaen yn ddynion roi yr awydd i gael teulu yn gyntaf. Ond maent yn priodi, maen nhw fel arfer yn ei wneud, fel arfer yn eithaf hwyr, oherwydd eu bod yn credu bod yn rhaid iddo yn gyntaf gyrraedd uchder penodol yn ei broffesiwn er mwyn cynnig ei etifeddion gweddus yn y dyfodol.

Felly, os yw eich gŵr wedi cynnig i chi, y mae, wrth gwrs, difrifol, ystyried yn ofalus y penderfyniad, ac ni fydd yn newid ei meddwl ac yn oedi ar ôl y cam hwn.

Yr almaen yw’r wlad fwyaf yng nghanol Ewrop, gyda phoblogaeth o fwy na miliwn o bobl ac yn tiriogaeth yn ymestyn cilomedr

Baltig a môr y Gogledd dyfroedd moroedd’. Oherwydd ei lleoliad Canolog, y wlad yn ffinio llawer o wledydd, megis Denmarc, gwlad Pwyl, Awstria, Swistir, Ffrainc, gwlad Belg, ac ati. Ei fod yn diwydiannol y wlad gydag economi ddeinamig.

Yr almaen yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd a NATO, yr G

Yr almaen yn denu hanesyddol dwristiaid, henebion a harddwch naturiol, mewnfudwyr — economaidd sefydlogrwydd cymdeithasol a safon byw, ac yn adnabyddus ledled y byd am y prydlondeb ei blant a dibynadwyedd ei gynnyrch

About