Ar y wefan merched o yr Almaen gallwch gwrdd â menyw â phlentyn o yr Almaen am berthynas difrifol a dechrau teulu. Fe’i bwriedir ar gyfer almaeneg eu hiaith cwsmeriaid o’r Almaen, yn arwyddo i fyny. Dewiswch eich rhanbarth o’r rhestr neu ewch at y rhan fwyaf manwl chwilio am yr holiadur. Ar y wefan merched o yr Almaen gallwch gwrdd â menyw â phlentyn o yr Almaen am berthynas difrifol a dechrau teulu. Fe’i bwriedir ar gyfer almaeneg eu hiaith cwsmeriaid o’r Almaen, yn arwyddo i fyny. Dewiswch eich rhanbarth o’r rhestr, neu ewch at y rhan fwyaf manwl mam eich hoff plentyn, athro, neu un sy’n rhoi gofal, yn Belarus, sydd wedi bod yn byw yn yr Almaen ar gyfer yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac yn chwilio am eich person yn cael ei gyfyngu i’r man preswylio.

Rwy’n hoffi teithio. Yn fy amser rhydd, rwy’n ymweld ag amgueddfeydd, theatrau a sinemâu. Rwyf yn darllen llawer. Rwy’n hoffi y cysur o gartref.

Bwyd blasus

About