Dechrau pori a negeseua mwy o senglau drwy gofrestru i POF, y mwyaf yn dyddio safle yn y byd.

Rwyf wrth fy modd y ‘s at ‘meddai wrth eu bodd y ffilmiau y cyfnod hwnnw y dillad a gwisgo dillad fel y cyfryw. Rwy’n hoffi yr hinsawdd foesol o fod cyfnod o amser ag y w yr wyf yn ddyn sy’n gwybod sut i drin merch, yr wyf bob amser yn dangos parch, dealltwriaeth dda iawn, yn fawr am wrando, ac yn bwysicaf oll yr wyf yn onest iawn ac yn ddibynadwy person. Rwyf yn hawdd mynd, yn ddoniol a Rhywun sydd wedi bod yma ers peth amser, ac eto i ddod o hyd i unrhyw beth difrifol.

Efallai yw’n i mi, neu yw hi

Idk ond rydw i’n chwilio am rywun sy’n cyd-fynd â’r un diddordebau â mi. Yr wyf yn dod i ffwrdd fel qui gwyn gwryw rwy’n hoffi ffilmiau yn yr awyr agored bowlio masnach diwrnod.

nid i chwarae gemau dwi’n chwilio am da i fenywod

a oes unrhyw fenywod go iawn ar yma yn ymddangos mewn gemau nid oes unrhyw un o ddifrif am berthynas

About