Pan fyddwch chi’n ceisio dod o hyd i cwestiynau i ofyn i ferch yr ydych newydd eu bodloni, gan roi eich troed orau ymlaen yn allweddol i sgorio y wobr dyddiad cyntaf. Gael rhywfaint o hwyl ac yn anterth eich mathru chwilfrydedd trwy ofyn am hyn ar hugain o gwestiynau diddorol. Mae hyn yn wych dorri’r garw cwestiwn oherwydd ei fod yn agor i fyny y sgwrs heb eich mathru ar ôl i chi ddod i fyny gyda super ateb hir. Cofiwch, mae hi yn ôl pob tebyg yr un mor nerfus â chi. P’un a mae hi yn dal i fyw yno neu wedi ymweld yn ystod y blynyddoedd, mae yn ôl pob tebyg yn un arbennig lle y mae hi’n dal annwyl at ei galon. Y math o waith y mae hi’n dewis yn dweud llawer wrthych am p’un a bod mwy o fewnblyg neu allblyg. Pa ffordd well i ddod i adnabod ferch nag i ofyn iddi am ei hoff fwyd? Beth bynnag ei ateb yw, tuck i mewn i’ch poced yn ôl i dynnu allan yn ddiweddarach pan fyddwch am i goginio ei pryd rhamantus yn y cartref. Bydd hyn yn dweud llawer wrthych am p’un a mae hi y math anturus neu fwy o homebody. Mae’n bwysig eich bod dau yn cyd-fynd pan ddaw i deithio oherwydd bod yn mynd ar tripiau yn rhywbeth sy’n dod yn ychydig yn agosach at ei gilydd. Yn ei atebion yn fwy ymarferol neu faterol? Os ydych yn guy nad ydynt yn hoffi i wastraffu arian ar afradlon bethau ac mae hi’n dewis dillad, gemwaith, ac yn y cyfansoddiad fel ei ateb, efallai y byddwch yn awyddus i symud ymlaen cyn i chi yn cael eu dal i fyny yn rhywbeth yr ydych yn gallu trin. Beth maent yn mwynhau ei wneud yn fod yn arwydd da fod y math o ferch eich mathru a beth yn cadw ei ymrwymo mewn pob math o berthynas. Un o’r rhai mwyaf sensitif o gwestiynau i ofyn i ferch yr ydych newydd eu bodloni yn cael eu hoedran. Nyddu y cwestiwn yn y ffordd hon yn rhoi syniad bras i chi ei oedran, heb orfod gofyn iddi yn llwyr. Ceisiwch beidio â mynd â hi yn ateb yn rhy bersonol gan fod y rhan fwyaf argraffiadau cyntaf yn ymwneud â ymddangosiad corfforol. Unwaith y byddwch yn dod o hyd allan beth cyntaf dal ei llygad y gallwch ei gwaith gan bwysleisio ar y nodwedd honno. Gallai fod yn rhywbeth mor bell yn ôl yn yr ysgol yn uchel neu hyd yn oed rhywbeth a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf. Os bydd hi’n gallu i chwerthin ar ei hun trwy’r embaras a fydd yn rhoi syniad da i chi o ba mor dda mae hi’n ymdrin â’r heriau y mae bywyd yn eu taflu ar ei. Gwybod beth yw eich mathru yn chwilio am cyn y dyddiad cyntaf fydd yn rhoi cliwiau ar sut i weithredu o gwmpas ei. Os bydd hi’n yn unig yn chwilio am hookup, gan dreulio oriau yn anfon ei melys testunau a phrynu ei flodau bydd y gwastraff o amser. Mynd i lawr at y manylion bychain gritty o beth yn gyrru ei crazy a fydd yn eich helpu i osgoi dod yn un o’i peeves anifail anwes. Mae hi yn fwy o dan do neu enthusiast hoff natur? Byddwch yn treulio llawer o amser gyda’i gilydd os byddwch yn dechrau dyddio, felly byddwch am wneud yn siŵr eich bod wedi diddordebau tebyg. Gall hyn fod yn bwnc touchy ond yn gwybod a yw’n credu mewn Duw neu arall lles ysbrydol yn bwysig. Os yw eich perthynas yn troi’n ddifrifol, byddwch yn y pen draw fod yn uno eich bywydau at ei gilydd a gall hyn yn chwarae rhan hanfodol iawn yn y dyfodol. Mae’r rhan fwyaf o bobl gael dyfynbris neu yn dweud eu bod yn ceisio i wneud cais i eu bywyd. Os yw eich dyfyniadau tebyg, mae gennych da siawns o gael ar hyd. Gadewch i ni ei wyneb — ydych yn chwilio i ddyddiad y ferch. Mae hynny’n golygu y byddwch yn y pen draw yn dod i adnabod hi ar lefel gorfforol. Ydych chi eisiau gwybod beth sy’n cael ei mynd, felly eich bod yn y ddau yn fodlon gorfforol.

Mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth sy’n brifo hi yn y gorffennol, felly dydych chi ddim yn gwneud yr un camgymeriadau. Mae hon yn ffordd dda i ddod o hyd allan os yw ei rieni yn cael eu dal yn fyw heb orfod gofyn y cwestiwn yn llwyr. Perthnasoedd teuluol yn gallu bod yn sensitif ar y pwnc, ond yn gwybod pwy oedd hi agosaf at fydd yn rhoi i chi syniad da o sut y pwysig teulu yw hi. Cofio, ydych yn ceisio creu argraff ar y ferch ac felly mae gwybod beth yn troi ei off yn gadael i chi wybod beth llinellau i osgoi. Nid oes unrhyw un eisiau i fod yn y dyn gyda’r cawslyd pickup llinell.

Yn dal dwylo, n giwt testun, blodau a candy

Mae gwybod sut mae hi yn diffinio rhamant fydd yn rhoi syniad i chi o beth i’w wneud i ennill dros ei galon. Nid-er-ffordd gynnil i ofyn hi allan, mae hyn yn rhoi iddi mewn sedd y gyrrwr pan mae’n dod i gynllunio a fydd yn dirgelwch y rhan fwyaf o ferched ac yn cael ei edrych ymlaen i fynd allan gyda chi

About