Yn groes i’r hyn y gallai un yn meddwl, nid oes diffyg o ddyn da neu guys difrifol i chi ar y ddaear, maent yn gwbl ym mhob man. Mae’n dim ond bod y rhain yn cael eu nid yw y rhai sy’n dod i siarad â chi yn ddigymell, lle mae’r rhai ar bwy ydych yn stopio ar gais dyddio. Y broblem i lawer o fenywod yn cael bod eu ffordd o ddal y cyfarfodydd yn caniatáu dynion a fyddai’n hoffi i gael profiad o hardd hanes gyda nhw i ddod i siarad â nhw. I gwrdd â dyn sy’n addas i chi, bydd gennych ddau bethau: Y cyntaf yw i wneud mwy o gyfarfodydd (sy’n golygu y byddwch yn newid eich arferion), a’r ail yw bod angen i chi wybod beth rydych yn chwilio am, beth i chi»n glws guy»a mae croeso i chi roi’r gorau net yn y berthynas pan rydych yn teimlo bod eich dymuniadau yn ymwahanu. Mae wedi bod yn amser hir fy mod yn ac yr wyf yn cymryd y sylw hwn i ddweud wrthych llongyfarchiadau ar gyfer eich gwaith.

Hoffwn gael eich barn ar y fideo hwn, Simon Sin (nid wyf yn gwybod os ydych yn gwybod)

About