trosglwyddo maes awyr

O fewn eu lliwgar a diwylliant amrywiol, mae yna reolau cymdeithasol sy'n cael eu hystyried yn sylfaenol moesauI ddysgu rhain a byddwch yn cael ei groesawu â breichiau agored, ac un ffordd o ddangos hyn yw i sefyll i fyny pan fydd rhywun yn mynd i mewn i ystafell i gyfarch iddynt. Mae hyn yn ffordd, eich bod yn dangos bod y person sy'n mynd yn ddigon pwysig i chi i gymryd yr amser ac ymdrech i mewn gwirionedd yn dweud"helo". Os bydd yn mynd yn rhy flinedig i ddweud"helo"drosodd a throsodd, amnaid gyda cyswllt llygaid a gwên gynnes fel arfer yn ddigon. Dangos eu bod nhw wir yn mwynhau cwmni eu gwesteion, Arabaidd yn cynnal yn cerdded eu gwadd i eu ceir neu y tu allan i'r tŷ i wneud yn siŵr eu bod yn gadael yn ddiogel."Ffarwel"a"thankyous"ni fydd yn gorffen ar naill ai nes bod y gwestai yn yn olaf allan o'r clyw. Arabiaid yn ymwneud yn dangos popeth posib parch tuag at eraill, ac mae hyn yn amlygu yn y syniad bod rhoddion ni ddylid eu hagor ym mhresenoldeb y rhoddwr, er mwyn osgoi unrhyw embaras naill ai y rhoddwr neu'r derbynnydd.

Peidiwch â chael troseddu os Arabaidd brwyn i roi eich rhodd allan o olwg eu bod yn gwneud hyn allan o barch i chi.

Pobl oedrannus bob amser yn cael y gorau o bopeth, a'r Arabiaid yn gwneud popeth o agor drysau ar eu cyfer, yn gwasanaethu yn eu bwyd cyntaf, a chyfarch hwy yn gyntaf.

Os ydych yn berson hŷn, ac ymhlith yr Arabiaid, byddwch yn barod i deimlo pampered. Ar gyfer y rhai sy'n credu mewn sifalri, dylech hongian allan gyda Arabiaid Dynion arabaidd yn bob amser yn cynnig eu sedd naill ai yn gyhoeddus neu'n breifat lleoliadau i menyw neu berson hŷn os oes unlle arall i eistedd. Arabiaid yn ystyried mae'n anghwrtais os ydych chi, fel dyn, yn cyfarfod cwpl am y tro cyntaf, ac yn y pen draw yn siarad â'r wraig yn fwy nag y gŵr (ac i'r gwrthwyneb os ydych yn fenyw). Y gŵr a'r wraig fod yn troseddu ac yn sylwi ar hyn yn fanwl, felly ceisiwch i gofio i siarad â nhw yr un mor. I ddangos i rywun y waelod eich traed, sy'n cael eu hystyried yn frwnt ac yn unig ar gyfer y llawr, yn cael ei ystyried yn anghwrtais iawn. Byddwch yn ofalus pan fyddwch yn eistedd neu'n gorwedd am ac yn ceisio i wyneb bob amser yn y waelod eich traed i ffwrdd oddi wrth eich Arabaidd ffrindiau, yn enwedig y blaenoriaid. Yn debyg i'r gwadnau y traed, esgidiau yn cael eu hystyried yn frwnt ac yn unig ar gyfer yr awyr agored, a dylid bob amser yn cael eu cymryd i ffwrdd cyn mynd i mewn i gartref Arab person. Arabaidd cartrefi yn bron bob amser yn cael ei addurno gyda cyfoethog a gynlluniwyd carpedi, ac i budr y rhain gyda'ch y tu allan esgidiau fyddai'n drasiedi, ac maent yn hael ag ef ac yn ei gariad i'w rannu. Pan bwyta allan gyda eich Arabaidd ffrindiau, yn ceisio i ffos y dim ond-mwyn-i-chi eich hun meddylfryd, ac yn ymroi i rannu blatiau mawr o fwyd blasus. Os yn gweini te i Arabaidd gwesteion, gwnewch yn siwr i cofiwch bob amser yn llenwi y cwpan hyd at yr ymylon gyda te, ag unrhyw beth arall yn cael eu hystyried yn sarhad. Os nad ydych yn gwneud y camgymeriad hwn, fodd bynnag, peidiwch â phoeni gormod - Arabiaid yn caru eu te, felly mae unrhyw te yn dda te - cyn belled â'i fod wedi siwgr ynddo.
Dyddio ar-lein heb fideo gwyliwch sgwrs roulette fideo hwyl ffonau gadewch i ni sgwrsio safle yn dyddio rhad ac am ddim fideo Dyddio dim cofrestru cyflwyniad llun rhad ac am ddim fideo ystafelloedd sgwrsio ar-lein rhad ac am ddim gwefan fideo Dyddio fideo sgwrsio Dyddio