Sut i wneud Menyw mewn Cariad ac yn Gaeth: technegol unstoppable

Yma y mae, mae hyn yn enwog rhestr

Y tri-chwe chwestiwn i syrthio mewn cariad, myth neu realiti."Nid yw hyn yn gymhleth, felly, cariad a dweud y gwir, mae rhestr o'r tri i chwe chwestiwn i hudo eraill."Mae'r pŵer o eiriau yn wir yn well nag un y corffRydym i gyd yn awyddus i gael eu hudo, rydym i gyd eisiau bod un diwrnod, mae rhywun yn ei roi i ni, bod merch yn syrthio mewn cariad gyda ni. Efallai eich bod wedi darllen yn y cyfryngau mae hyn yn y rhestr o dri-chwe chwestiwn i syrthio mewn cariad. Myth neu realiti, penderfynwyd i ddehongli y rhestr hon i chi. Eu defnyddio gyda gofal. Mewn astudiaeth a gynhaliwyd gan y seicolegydd americanaidd Arthur Aron yn penderfynu ymchwilio i'r teimlad o agored i niwed. Ymhell o fod yn"dirgel", a fyddai'n cael eu cuddio yn rhan o'n ffeithiau ac ystumiau, y rhestr hon o dri-chwe chwestiwn yn agor y drws eich breuddwydion, eich gorffennol, eich anymwybodol ac yn eich galluogi i gyflawni mewn modd cynnil. Agos Confessions: pan oeddwn i'n gadeirydd ar y llafar mewnbwn yn ysgolion busnes, yr wyf yn gwneud defnydd helaeth y rhestr hon i fynd i"chwilio"ymgeiswyr, i ansefydlogi'r n glws. Yn ystod y llafar, y byd i gyd mae bob amser yn dda-yn barod, rydym bob amser yn cael ein atebion yn barod, yn union fel yn ystod cyfweliad am swydd: rydym yn gwybod beth mae'n rhaid i ni yn dweud, rydym yn gwybod beth sydd ganddo i'w ddweud i wneud argraff dda.

Cadwch mewn cof mae hyn yn y rhestr o dri-chwe chwestiwn i syrthio mewn cariad.

Os byddwch yn penderfynu i roi cynnig ar y arbrofi yn y nos er enghraifft, nid wyf yn gwarantu y byddwch yn syrthio mewn cariad neu bod y ferch o'ch blaen chi eisiau hollol i berthynas gyda chi, ond mae un peth yn sicr: fe fydd wedi dysgu llawer am i chi ac am y llall. Yn y profiad gwreiddiol, y ymchwilydd ychwanegu hyd yn oed mwy o breifatrwydd ar gyfer tri i chwe chwestiwn, yn gofyn cyfranogwyr i arsylwi pedwar munud o dawelwch ac wedi cysylltu â nhw. Peidiwch â esgeulustod y pŵer y syllu, ei dwysedd pan fyddwch yn cymryd rhan yn y gêm hon o dri-chwe chwestiwn. Os ydych yn mynd ar ddyddiad cyntaf-chi, croeso merch (ie, chi yn y blaen) ac yn cynnig iddo man cyfarfod gwreiddiol, fel y mae wedi yn ôl pob tebyg byth yn byw. Egluro iddo fod am unwaith, rydych wedi penderfynu i baratoi ar y dyddiad hwn, fel cyfweliad am swydd ac yn gofyn cyfres o gwestiynau, rhai yn fwy cartrefol nag eraill.

Gallwch naill ai yn bwriadu iddo i ymateb yn y lle cyntaf (lefel: Dwyrain), yw ei bod yn ymateb yn gyntaf ac yna rydych yn ôl (lefel: canolig), naill ai rydych yn dweud dim byd a dim ond un ateb tri i chwe chwestiwn ar gyfer y PENODIAD cyntaf (lefel: caled).

Bonws: caled lefel yn rhoi i chi yn barod y rheswm am yr ail apwyntiad, lle byddwch yn ymateb, yn olaf, at y tri-chwe gwestiynau, mae ar gyfer y rheswm hwn y byddai'n fod yn ein dewis. Peidiwch ag anghofio i roi y ferch o flaen chi mewn ymddiriedolaeth, fel arall, efallai y bydd yn gyflym yn edrych fel cyfweliad gyda Raphael Mezrahi. Cyn i chi ddadansoddi y rhestr o dri-chwe cwestiynau, a thrafod ei heffeithiolrwydd, edrychwch ar y rhestr enwog, sy'n cael ei rannu yn dair rhan. Nodyn i'r iau neu fwy gaeth i rwydweithiau cymdeithasol: clyw, y rhestr hon o dri-chwe materion, mae'n ychydig fel Gofyn.fm, ond mewn bywyd go iawn, ben-i-ben, gyda'r geg. Unwaith y byddwch wedi darllen y cwestiynau, yr wyf yn dewis pump i esbonio eu heffeithiolrwydd.

Chwech) Os gallai ydych yn byw hyd at naw mlynedd a chadw naill ai y meddwl neu gorff o tri deg-mlwydd-oed ar gyfer y trigain mlynedd diwethaf o eich bywyd, beth fyddech chi'n ei ddewis.

A) Pe gallech newid un peth yn y ffordd yr ydych yn eu haddysgu, hynny yw, beth fyddai'n cael ei.

Unum) yn Cymryd pedair munud i ddweud eich bywyd eich partner gyda cymaint o fanylion ag y bo modd.

Unieux) Pe gallech deffro yfory wedi ennill un ansawdd neu o sgiliau, beth fyddai hynny.

Tri) Os grisial pêl gallai ddweud wrthych y gwir am eich hun, eich bywyd, y dyfodol, neu unrhyw beth, beth fyddech yn hoffi gwybod. Pam nad ydych wedi ei wneud. UNEF -) Os ydych yn gwybod eich bod yn mynd i farw yn sydyn mewn blwyddyn, fyddech chi'n ei newid rhywbeth yn eich bywyd-arddull.

Dau-dau) yn rhannu gyda eich partner rhywbeth yr ydych yn ystyried nodweddion cadarnhaol mewn iddo.

Rhannu-bump yn y cyfanswm. Dwy i dair) lle mae eich teulu yn solet ac yn gynnes. Ydych chi'n meddwl bod eich plentyndod yn hapusach na'r rhan fwyaf o bobl.

Dau o bob pump) yn Dweud wrth bawb dri o wirioneddau yn dechrau gyda y gair"ni".

Er enghraifft:"Rydym yn y ddau yn yr ystafell hon"mae dau saith) Os oeddech chi i ddod yn agos at eich partner, yn dweud iddo ef neu hi yr hyn a fyddai'n fod yn bwysig ei fod ef neu hi yn gwybod ei fod. Deuxhuit) Dywedwch wrth eich partner beth rydych yn hoffi i mewn iddo. I fod yn onest a dweud pethau na fyddech yn ei ddweud i rhywun rydych newydd ei gyfarfod. Tri) Pe baech yn marw heno heb gael y cyfle i gyfathrebu gydag unrhyw un, bod regretteriez i chi y mwyaf nid yw wedi dweud. Pam na wnewch y wedi dweud i fyny erbyn hyn. Tri-pedwar) Eich cartref, sy'n cynnwys popeth rydych yn berchen, yn mynd ar dân. Ar ôl i chi wedi arbed eich teulu, ac yn eich anifeiliaid anwes, gennych amser i yn ddiogel yn adennill yr un peth. Beth fyddai'n ei fod yn. Tri-chwech) yn Rhannu problem personol a gofyn i'ch partner sut y byddai'n rheoli. Hefyd, gofynnwch i'ch partner i ddweud wrthych sut y mae'n credu y byddwch yn teimlo gyda pharch at y broblem hon. Agosatrwydd: y meistr gair o'r rhestr hon fod yn un personol iawn. Y merched i gyd yn mynd i chwarae y gêm: mae rhai ohonynt yn cael eu nid yn rhyfedd ddigon, nid yw eraill yn eithaf anturus yn yr enaid, bydd eraill yn dod o hyd y cwestiynau yn rhy risqué ar gyfer dyddiad cyntaf. Trwy ddarganfod y rhestr o tri i chwe chwestiwn, rhaid i chi hefyd ddweud wrthych fod ar gyfer rhai cwestiynau, nid oes gennych unrhyw ymateb. Fy prif gyngor seduction: heb lawer o fraster yn ddifrifol ar eich holl gwestiynau, ond maent yn hanfodol yn eich bywyd, i ddiffinio beth yw dyn deniadol."Gwybod dy hun", nid ydym yn newid gwestiwn pwy sy'n ennill. A) Pe gallech newid un peth yn y ffordd yr ydych yn eu haddysgu, hynny yw, beth fyddai'n cael ei. Unieux) Pe gallech deffro yfory wedi ennill un ansawdd neu o sgiliau, beth fyddai hynny. Tri-pedwar) Eich cartref, sy'n cynnwys popeth rydych yn berchen, yn mynd ar dân. Ar ôl i chi wedi arbed eich teulu, ac yn eich anifeiliaid anwes, gennych amser i yn ddiogel yn adennill yr un peth. Beth fyddai'n ei fod yn. Mae'r cyntaf yn caniatáu i ni i siarad am y cysyniad o lwyddiant a hapusrwydd. Mae'n bwysig iawn i wybod beth yw llwyddiant i fenyw. A oes gennych yr un gweledigaethau, yr un dyheadau.

Pedwar) a oes rhywbeth yr ydych wedi bod yn breuddwydio am

(Yn gorgyffwrdd ychydig â'r cwestiwn ar y enwog) Yr ail gwestiwn yn caniatáu i chi i sganio cymhleth, addysg ac yn y cyswllt teulu. Wrth gwrs, mae yna gwestiynau eraill am y teulu, ond mae'n caniatáu i chi yn uniongyrchol targed diffygion. Ar y galon o agosatrwydd, mae cwestiwn yn bwerus iawn. Y trydydd cwestiwn allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r gwrthddywediadau mewnol y person. Fel arfer, os wyf wedi cael ateb, yr wyf yn byddai dweud"ar Gyfer fy rhan, byddwn i'n hoffi i ddod i fyny ac yn meistr y grefft o ffotograffiaeth, neu byddwn i'n hoffi i ddod i fyny ac yn dysgu sut i chwarae'r piano."Ymateb y ferch fuserait:"Ond y gallwch ddysgu, beth y byddwch yn atal."BIM. Dim byd mwy i ymateb i:"yn rhy ddiog, unrhyw adeg, yn rhy galed, diffyg dewrder, yn dda iawn nid yw hyn mor bwysig i mi."Mae'n fater o sut y byddwn yn mesur y penderfyniad person ac yn ei gryfder cymeriad. Y pedwerydd cwestiwn yn sôn am y ddau ohonoch. Pam ei fod yn nad ydych yn gweld.

Yn ystod eich dyfodol rhad ac am ddim amser gyda'i gilydd, beth ydych chi'n bwriadu rhannu.

Mae'r cwestiwn hwn yn eich galluogi i ganolbwyntio ar y disgwyliadau o bob un. Yr wyf yn arbennig yn hoffi y cwestiwn olaf,"y cwestiwn o dân."Mae popeth yn llosgi, a gallwch arbed gwrthrych. Mae'r cwestiwn hwn yn mynd i'r hanfodol. Mae'n symbolaidd gwrthrych, mae'n cof gwerthfawr. Yma, rhaid i mi gyfaddef i chi y byddwn yn teimlo embaras os nad wyf wedi ateb y cwestiwn hwn, mae gennyf nifer o eitemau sydd wedi cryf iawn tâl emosiynol, ac yn colli nhw neu'n eu torri yn gwneud i mi yn ôl pob tebyg ychydig yn drist. Mae hefyd yn helpu i fesur faint o oferedd o arwynebedd y ferch o'ch blaen. Heddiw ymarfer corff: dewiswch dri chwestiwn oddi ar y rhestr o dri-chwe chwestiwn i syrthio mewn cariad, ac yn esbonio i ni PAM yr ydych wedi dewis yn y materion penodol hyn. Mewn amgylchedd lle mae popeth yn dabŵ, mae'n well gen i addysgu ieuenctid i'w atal rhag syrthio i mewn i'r gwallau profi gan i ni. Diolch yn fawr am yr erthyglau hyn. Mae merch fy mod yn garthu ym mis hydref, ond mae hi'n gwadu i mi. Rwy'n credu ei fod oherwydd doeddwn i Pa yn gallu siarad yn dda.Yr wyf yn fawr iawn mewn cariad â hi. Dydw i ddim yn gadael mwy yn yr ystafell ddosbarth a byddwch ond yn gweld y peth o bell. Mae'n fy mod yn dal i gael cyfle i hudo hi.

A sut y byddwn yn mynd am y peth.

Roeddwn i'n meddwl ei bod yn annwyl i mi, ond mae hi'n dweud na bod yn well gan, rydym yn dal i fod yn ffrind i Mi fy broblem yw bod merch fy mod yn iawn mewn cariad â hi, ond pan rwyf eisiau siarad am y peth, mae hi'n dal yn esgus i beidio â fod â diddordeb. Yna ddweud wrthyf beth i'w wneud. Mae'n well bod yn sefydlog apwyntiad fel ei fod yn gallu clywed yr hyn sydd gennych i'w ddweud iddo ef yn dawel. Mae'n well i chi i osod penodiadau fel ffrindiau ac yn cymryd y cyfle i gyffesu yr holl ydych yn teimlo ar eu cyfer. Ydych yn gwybod i mi, yr wyf yn hoffi fy rheolwr (cogydd) ond mae'n gwneud i mi i gyd pan fyddaf angen arian rhywfaint o arian y mae hi yn rhoi i mi gyda fy phroblemau os yw hi'n aml yn disgwyl yr un peth mae hi'n weeps wrth fy lle, ond yr wyf yn ei hoffi llawer, a dim ond yn ddiweddar mae hi ysgariad gyda'i gŵr mae'n fy well, mae hi'n gradd sut yr wyf yn dangos i iddo fy mod yn ei garu hi yn ei bumdegau a mi y cwarantîn Helo. Mi fy broblem yr wyf mewn cariad gyda merch ac yr wyf yn gwybod hefyd, yn yr hyn y mae'n ei wneud tair gwaith y mae hi'n petruso i ddweud ie. Ond y broblem yw bod pan fyddaf yn dweud wrtho i roi'r gorau i weld dydy hi ddim eisiau. Nid oes gennym y dewrder i ddweud 'ydw'. Pan fyddwn yn cael eu wyneb yn wyneb yn dweud wrthyf beth yn gonna yn ymateb i mi, ond mae hi'n petruso. Yr wyf yn gwybod beth yn fwy, mae Rhai cwestiynau yr wyf yn ei hoffi llawer, ond yn ymddangos i mi yn dal yn rhy agos ar gyfer APWYNTIAD cyntaf. Oherwydd os ydych yn hunan-ateb, efallai y bydd angen i ddatgelu ein beiau, ein ochr agored i niwed. Ac mae hyn yn union yr hyn y mae'n rhaid i ni osgoi ar gyfer gyntaf neu hyd yn oed ail APWYNTIAD. Mae'n rhy gynnar. Mae'n amlwg yn angenrheidiol er mwyn gofyn cwestiynau fel hyn i ddod i adnabod y ferch o flaen ni, edrychwch ar ein cydweddoldeb, ond mae angen i osgoi datgelu ein hansicrwydd, nid yw hyn yn amser. Felly, yr wyf yn meddwl y gallai fod yn achos-geg i berson. Ni ddylai fod yn ormod i roi ei holl ar. Ac yr wyf yn meddwl y gall roi trafodaeth yn rhy ddifrifol, oni bai eu bod yn gwybod yn dda i jyglo gyda gwahanol gyweiriau. Ie, yr wyf yn meddwl y dylech chi, nid yn lapio nhw i gyd yn hoffi hynny ond yn ail gyda ysgafnach pethau. Yn gywir, hynny yw fel rhestr yn y gallwch ei dynnu yn dibynnu ar yr amser a rhywfaint o agosatrwydd dros y penodiad. Pan fyddwch yn pori ar ein safle, rydym yn defnyddio cwcis (gan gynnwys Google Analytics) i fesur y gynulleidfa a datblygu ystadegau er mwyn gwella gweithrediad ac yn cynnig i chi y cynnwys wedi'u teilwra i'ch diddordebau.

Sut i gael gyfarwydd gyda'r iaith almaeneg: cymhwysedd Ymarferol o ramantus ac ychydig o WYBODAETH

Mae'r cyfan yn dibynnu ar yr oed y bydd y ferch yn meddwl

Pan fydd menywod fodloni tramorwyr, maent yn aml yn gwneud y camgymeriad arferol o ymddwyn iddyn nhw ac i'w gydwladwyrOnd nid yr holl draddodiadau gwahanol y mae angen eu dilyn. Sut i siarad almaeneg am berthynas difrifol. Boed yn ifanc yn fyfyriwr neu'n berson ifanc o dan ddeg ar hugain, maent yn cael eu i gyd yn yr un yma fel mewn unrhyw wlad arall yn y byd. Ond sut mae llawer o bobl eisiau gwybod almaeneg ar gyfer priodas, mae'n canolbwyntio ar y person Aeddfed, ac eisoes wedi dod yn geidwadol ac yn ymarferol. I flirt gyda'r iaith almaeneg lle bynnag nad yw'n gweithio, gall un ymddiried yn y mae yn weddus lleoedd, lleoedd addas i flirt gydag ef, megis Clybiau nos, disgos ac yn gyflym partïon. Felly, mae'n werth meddwl ynghylch ble y gallwch gwrdd Almaenwyr am berthynas difrifol. Gan y ffordd, yn ymarferol Almaenwyr yn credu bod hyn yn ffordd wych i ddod o hyd i'ch ffrind enaid. Ac er bod y Slafeg iaith yn glir y merched, mae'n werth gan ddefnyddio'r dull hwn ac yn dysgu i greu argraff oddi wrth y funud gyntaf. Yn ddidostur ystadegau: dynion Sengl yn yr Almaen nad ydych am i dreulio llawer o amser mewn perthynas, felly, y dyddiadau hynny yn boblogaidd iawn. Ond os ydych yn unig yn mynd i fyny at y person ac yn eu gwahodd i ginio (ond dim ond yn eu gwahodd ac nid ydynt yn gofyn iddynt i wahodd mi yn bersonol), yna bydd y tebygolrwydd o ei dderbyn yn uchel iawn. Ar ôl hynny, wrth gwrs, bydd rhaid i chi aros nid ar eich rhan, ond ar gyfer cysylltu cyfarfodydd, mae'r dull hwn yn dda iawn. Nid oes dim o'i le gyda menyw yn cymryd y fenter, yr Almaenwyr nid ydynt yn ei weld: o ran perthynas gyda hi yn ei ddymuno, heb ei setlo yn gyfartal. Ac mae hefyd yn bwysig deall bod yn ymarferol almaeneg dynion yn credu bod os bydd menyw yn fflyrtio, mae hi'n cael ei felly â diddordeb mewn cyfarfod penodol dyn. Cellwair caru yn ddymunol, almaeneg a gellir eu cyfrif yn hawdd, a fertigo ymarferol bourgeois busnes nad ydynt eisiau i flirt. Ac mae hefyd yn bwysig i'w ystyried Sut i siarad almaeneg ar Oktoberfest. Wedi'r cyfan, mae hyn yn rheswm da a syml arall a ffordd hawdd i ddysgu almaeneg.

Yma mae popeth yn syml iawn: mae yna le addas, awyrgylch addas ac, yn anad dim, y cyfle i roi arwydd i ffrind posibl.

Dim ond clymwch bwa ar yr ochr chwith dros traddodiadol gwisgo i deffro yr awydd i drin dynes gyda gwydraid o gwrw.

Mae hefyd yn braf bod cymaint o fel ffrind, gall fod yn dweud i fod yn gwrtais nid yw ac ni fydd yn parhau.

Mae'n braf bod yr Almaenwyr yn cael eu nodweddu gan Slafiaid nad ydynt yn credu bod yr ateb bod yr olaf yn rhoi nhw.

Y diwylliant cellwair caru yn nid yr hyn yr Almaenwyr wedi

Oktoberfest yn yr Almaen, mae eraill yn dda gwyliau lle gallwch ddysgu almaeneg am berthynas difrifol. Nid oes unrhyw gywilydd wrth gofrestru ar safle yn Dyddio yn y wlad hon. Dim ond dynion a merched yn wir yn cael amser ar gyfer bywyd personol. Ers i chi yn cael eu fel arfer, yr uchafswm, i chwilio am dy ffrind enaid o gwmpas y byd yn cael ei gymryd yn ganiataol. Ac mae hyn yn gyfle gwych i ddod o hyd i'r person cywir os nad yw'r fenyw yn byw yn yr Almaen am weddill ei bywyd. Cyfle da i wneud yn Dyddio ar almaeneg safleoedd sy'n Dyddio ar-lein neu almaeneg safleoedd sy'n Dyddio Ar adnoddau o'r fath yn bennaf ar bobl hŷn. Fel arfer, mae hyn yn iawn (a iawn) ffoi canol-dosbarth y bourgeoisie sy'n awyddus i ddod yn bartner cyfartal ac cyfartal perchennog y tŷ.

Gwybod almaeneg ar gyfer priodi ar safle yn Dyddio hefyd yn eithaf bosibl.

Wrth gwrs, dod o hyd i cariad â o'r fath yn un anodd Ie, ond mewn perthynas ag almaeneg person ac felly bydd llawer yn digwydd, felly mae'n werth paratoi ar gyfer hyn. Sut a beth nad oes rhaid i chi dalu am hediadau a llety, a sut y mae wedi i edrych yn yn y bwytai, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ei wneud ddwywaith yn ôl yr ail ddyddiad.

Arabaidd sgwrs - Heb Gofrestru Gorau Ystafelloedd

Mae Hyn Yn Arabeg Bysellfwrdd yn eich galluogi i yn hawdd math Arabic ar-lein heb gosod arabeg bysellfwrdd Arabic wedi miliwn o siaradwyr brodorol, gan ei wneud yn y pumed iaith a siaredir fwyaf yn y byd Arabaidd Sgwrsio yn lle i Arabiaid, Mwslimiaid, Arabaidd Cristnogion, Cwrdiaid a dim ond am bawb arall sydd yn chwilio am ffrindiauArabiaid yn arloesol iawn yn y byd o y we ac mewn mannau eraill ac yn profi unwaith eto gyda anhygoel hwn sgwrsio mewn arabeg. Mae'n rhad ac am ddim, heb gofrestru a bob amser yn dda llenwi ar bob awr o'r dydd Sgwrsio ar y we gwasanaeth a ddarperir gan Arabaidd Sgwrsio yn y mwyaf newydd a mwyaf pwerus drwy y dwyrain canol, Arabaidd Sgwrs yn lle gwych i gwrdd â ac yn cyfathrebu â ffrindiau newydd sy'n rhannu eich diddordebau, o bob dros y Gwladwriaethau Arabaidd, mae'r ystafelloedd sgwrsio offer gyda holl adloniant ffyrdd i wneud eich ymweliad llawn hwyl a reolir gan enwog personoliaethau goruchwylwyr a staff, ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu ein hunain ac yn y Sgwrs dargahs i gyflawni eich bodloni. Sgwrs Calamin yn cynnwys ystafelloedd sgwrsio ar gyfer yr holl ymwelwyr yn y byd Arabaidd oddi wrth y môr ar y Gwlff o bob maes a phob buddiannau.

Yn arwydd bod y fenyw

Pan fydd merch yn nerfus neu bryderus, yn Hedfan Gwallt

Cyfathrebu gyda rhai menywod wcreineg, ac yn y yn olaf, maent yn penderfynu i gwrdd â menyw

Nid yw mwy o ddata i deall os ni all fod gyda'i gilydd neu beidio.

Wrth gwrs, mae llawer wcreineg fenywod sy'n cyfarfod yn ddewis y ferch y maent yn ei hoffi.

Gwnewch yn siŵr bod eich ymddygiad yn cyfateb i'r cynllun

Sut gallwch chi'n gwybod bod menyw wedi deimladau i chi? Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld rhai seicolegol dangosyddion, fel ystumiau, anymwybyddiaeth o gamau gweithredu, ac yn y driniaeth o eraill. Gallwch ddarllen cyn Dyddio wcreineg wraig ac yn ceisio ei roi ar waith i weld sut mae'n gweithio mewn gwirionedd. Felly, yma yn y rhan fwyaf cyffredin arwyddion bod y ferch yn hoffi i chi. Mae'n debyg y byddwch yn gwybod y dywediad:"yn y Llygaid yn yr enaid person."Dyna pam y dylech chi wylio eich partner gyda eich llygaid. Byddwch yn dweud llawer mwy am eich wraig-ei diddordeb mewn chi, neu I'r gwrthwyneb, efallai nad. Felly, os ydych am i dod o hyd allan os bydd y wcreineg wraig yn hoffi i edrych arno. Os ydych yn canolbwyntio ar ei, byddwch yn cael ei ydych wrth eich bodd. Os, ar y hyn o bryd pan fydd hi'n edrych, cyfarfod, yn cael swil ar y stryd, mae'n golygu eich bod yn cael ychydig yn ddryslyd. A dynes nad ydynt yn meddwl cyfarfod dyn yn syllu, os nad oes gennych ddiddordeb. Mae'n bennaf am ferched gyda gwallt hir Ar adegau pan rydych yn nerfus neu swil, neu bydd y person yn isymwybodol yn awyddus i berswadio, cyffwrdd neu ysgwyd eich gwallt. A beth os bydd eich gwraig yn cael byr-gwallt? Sut y gallwch chi ddeall bod ei ladyship yn Talu sylw i arwyddion eraill ac wedyn yn penderfynu. Menyw gall gwefusau yn dweud llawer i chi Ond mae'n rhaid i chi fod yn ofalus iawn ac yn gwylio pob ystum eich cydymaith.

Os bydd eich gwraig licks eich gwefusau, gall fod yn arwydd eich bod eisiau gwneud yn chariad neu gusanu.

Felly, mae'n natur y glaw neu emosiynau cryf, felly os yw eich partner yn rhoi i chi yr arwyddion sawl gwaith, yn gweithredu ar unwaith.

Os bydd eich gwraig yn siarad â chi ac pam yn cael ei ben gogwyddo, yn gwenu, ac mae ei llygaid ar gau? Eich diddordeb yn y da.

Mae rhamantus hyn o bryd y dylech gymryd mantais o. Peidiwch â gwastraffu ail un Merched wrth eu bodd dynion sydd wedi penderfynu i gymryd y cam cyntaf.

Os byddwch yn sylwi ar yr agwedd hon, gallwch fod yn siwr bod y cywir ateb yn yr un cywir, p'un a ydynt yn ei hoffi neu beidio.

Talu sylw at y edrych i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu nid yn unig wedi blino ac yn awyddus i ymlacio. Yn aml iawn, wcreineg merched yn dangos diddordeb mewn cyfathrebu gyda'r person yr ydych yn cyfathrebu gyda. Felly os ydych yn awyddus i wybod os ydych yn hoffi fenyw, yn edrych ar ei symudiadau ac ystumiau. Ie, eich corff yn troi chi o gwmpas pan fyddwch yn eistedd i lawr, dylech fod yn agored ac anffurfiol a dangos i ni eich bod yn ddiddordeb. Fel y gallwch weld, nid yw mor anodd i ddeall p'un a yw merch yn hoffi i chi neu beidio. 'Ch jyst angen i wneud cais yr wybodaeth y byddwch yn darllen ac yn dysgu y ymddygiad yn gyflym ddadansoddi.

Ond weithiau mae'n well os yw eich partner yn gofyn i chi yn uniongyrchol, nid i amau.

Yn ferch ar gael yn Saint-Benedict am berthynas difrifol - Cyfarfod Cyfarfod

Yn gyntaf, i mi yn Celine, rwyf yn byw yn Saint-Benoît Dwy i bedair blynedd, yr wyf yn dod o hyd ei bod yn negyddol Mewn gwirionedd, treuliais fy holl amser i wneud fredainesYr wyf yn bob amser gyda guys yn y clybiau nos ac yr wyf yn ei wneud criw cyfan o bethau yn anfoesol. Roeddwn yn anymwybodol ar gyfer nifer o flynyddoedd ac rwy'n hapus i gael yn gyflym yn deall y byddai hyn yn arwain i mi i ddim. Ac yn hynny, yr wyf yn ddyledus i rai o fy ffrindiau sydd wedi gollwng allan o'r bywyd nos ar ôl i chi wedi dod o hyd y cariad mawr. Mae hyn yn rhoi gobaith i mi, ac yr wyf yn credu bod fy tywysog swynol yn cael ei allan yno yn aros i mi yn rhywle. Gall fod yr ydych, chi byth yn gwybod I fod yn sicr, gadewch neges i mi a byddwn yn cwrdd yn eglwys Sant Benedict.
Safle yn dyddio guys ar-lein i gwrdd â chi fideo sgwrsio ar-lein heb gofrestru i lawrlwytho'r rhad ac am ddim sgwrs roulette ar gyfer rhad ac am ddim sut i gwrdd ferch safleoedd yn byw Dating heb gofrestru sgwrs roulette gyda y ffôn sgwrs roulette ar-lein gan eich ffôn heb gofrestru Dating fideo Skype lawrlwytho fideo Dyddio