Yn dechrau ar y cwrs arabeg ar-lein — un munud y dydd yn ddigon — crwb

Gwrando i Emma, un o arbenigwyr iaith o crwb, yn esbonio sut i ddysgu iaith yn fwy effeithiol. Prif bwrdd: Diolch i y modd all-lein o crwb, gallwch astudio hyd yn oed pan nad oes gennych fynediad i’r Rhyngrwyd neu Wi-Fi. Dim ond angen i chi lawrlwytho eich gwersi o flaen llaw ac yn cymryd eich gliniadur gyda chi. Dysgu iaith ar-lein, gallwch gwrdd â phobl o amgylch y byd. Byddwch yn dysgu mwy gyflym. Gallwch astudio munud y dydd neu dair munud y dydd, o amser i amser. Gallwch ddewis ble a phryd rydych chi am astudio Dod o…