Seion Chana: dyn lwcus gyda thri deg naw gwragedd a Phlant — Bywyd yn Saudi Arabia

Mae’r rhan fwyaf o’r dynion yn ei chael yn anodd i ddelio gydag un wraig ac ychydig o blant. Fodd bynnag, mae dyn yn India sydd wedi teulu i yr un maint â bataliwn. Pan oedd yn cyfrif diwethaf, Seion Chana roedd tri deg naw gwragedd, plant a rhai o blant y tri deg a thri o wyrion. Y teulu cyfan yn byw gyda’i gilydd yn Seion Chana yn pedair stori, cant o ystafell yn y tŷ, sydd wedi cael ei adeiladu yn y bryniau y Batwing pentref o fewn y wladwriaeth o Mizoram yn India. Os bydd fy mod…