Saudi Arabia menywod a sut i ddyddiad eu Rhyngwladol Cariad

Saudi Arabia yn wlad fawr, gwasgu rhwng y Môr Coch i’r gorllewin ac yn y Gwlff persia i’r dwyrain, sy’n cymryd i fyny y rhan fwyaf o’r Penrhyn Arabia yn y Dwyrain Canol. Rheoli gan y frenhiniaeth ar hyd Islamaidd traddodiadau, mae’r wlad wedi ennill cyfoeth trwy y darganfyddiad o olew a nwy yn y s. Saudi wedi boblogaeth o bron i dri deg miliwn o bobl, yn fwy na hanner ohonynt o dan bump ar hugain mlwydd oed, yn y brif iaith yn arabeg. Islam eu bod yn bell ac i ffwrdd y brif grefydd, y rhan fwyaf o’r…