I goncro neu yn byw gyda dyn unig yn y uffern

Y dynion sydd o amgylch yr unigolyn, y mae’n well ganddynt i fod yn ei ben ei hun yn ddynion a oedd yn ymddangos i fod yn anhygyrch, mae Hyn yn rhan fawr pam mae menywod yn aml yn cael eu denu at y mathau hyn yn dipyn o ddirgelwch. Maent yn cael eu gweld fel her sy’n eu gwneud hyd yn oed yn fwy deniadol. Mae’n ychydig yn effaith denu fel magnet sy’n digwydd. Felly, ie, maent yn anodd eu deall, i ddod yn agos atynt, ond fel llawer ei fod yn un o’r prif baradocsau o seduction. Ar…