Arabia Dyddiad aelodau ar-Lein — Chwilio Arabaidd senglau gan paramedrau o ddiddordeb

Yn weithgar ac yn caru-yn gallu ferch. Yr wyf yn yn gallu dangos i chi y bywyd yn yr holl liwiau. Ydych chi’n gwybod pam. Oherwydd Yr Wyf Yn wyf yn gyfeillgar iawn, yn optimistaidd, yn weithgar bob amser yn barod i ddod â gwên ar wyneb rhywun. Yn barod i helpu’r anghenus. Byddaf yn hapus dim ond os oes yn ddyn hapus nesaf i mi. Yr wyf yn addfwyn, yn garedig, yn sensitif, yr wyf yn casáu yn gorwedd a thwyll. Angen i mi fod gyda gyfeillgar er bod allan diwedd bywyd. Hi, yr wyf i’n ifanc Moroco ferch…