Arabeg Mwslimaidd Enwau Babi — Enwau Girl — Dechrau ar o — Tudalen un ar hugain-tair — Enwau Baban yn Uniongyrchol

Pwrpas y rhestr yw helpu arabeg rhieni yn dewis enwau ar gyfer baban newydd-anedig. Dasg fwyaf pwysig yn cael ei roi enw i’r baban a fyddai’n fod yn rhieni fel arfer yn ei wneud. Yn cofio. Enw nid yn unig ar gyfer pen-blwydd — mae’n gyfer bywyd. Mae rhai pobl yn dweud bod Enwau yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad eich babi a phersonoliaeth. Mae llawer o bobl yn credu bod siarad negyddol yn creu egni negyddol ac yn siarad yn gadarnhaol yn creu egni cadarnhaol sydd o gwmpas iddynt. Gan gymryd yr Enw Plentyn ar gyfer y blynyddoedd hynny…