Arabeg Enwau Girl gyda ystyron Poblogaidd Mwslimaidd Baby Girl enwau

Mae gennym nifer fawr o modern arabeg merched’ enwau i chi gyda ystyron Mae ar gyfer y rheswm hwn y mae ein henoed yn gosod pwyslais mawr ar gadw da a dymunol enwau babi Mae ein cronfa ddata wedi bod yn cydymffurfio gan ddefnyddio amrywiol ffynonellau dibynadwy, ond nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ddilysrwydd yr enwau hyn