Arabaidd merched — Merched Arabaidd — Arab Merched

Rwy’n gweithio’n galed iawn yn syml a ffyddlon person, ac yn barchus iawn ac yn barod i yn rhoi fy nghalon i y person hawl i trin. Rwy’n mom sengl wedi ysgaru pwy sydd eisiau i gael rhywun sy’n gallu derbyn mi fel sydd yn fy minters o berthynas rwy’n ffyddlon ac yn ffyddlon. Mae gen i bedwar o blant maen nhw i gyd â mi, fel o yn awr yr wyf i’n gweithio mom yma yn Dubai am bron un mlynedd. Rwy’n chwilio am fy Mr celfyddydau, diwylliant a hanes yn rhannu fy nghariad at yr haul, wystrys’ pobl-gwylio…