Am Us — Arabaidd Yn Sgwrsio Arabaidd Sgwrsio

Arabic-sgwrs-Arabaidd-sgwrs yn Arabaidd Americanaidd yn Llais Safle Sgwrs, yn rhan o Sgwrs Arabiaid rhwydwaith, ar gyfer y Americanwyr Arabaidd a’r holl Arabiaid o Gwmpas y byd. Yn arabeg-sgwrs-Arabaidd-sgwrs rydym yn croesawu holl genhedloedd, ieithoedd a chefndiroedd. A grëwyd i ddod â Arabiaid yn agosach at ei gilydd gyda phob eraill a diwylliannau eraill. Sgwrs Arabiaid yn credu mewn cydraddoldeb, o fodau dynol waeth beth fo’u hoedran, rhyw, crefydd, lliw, hil neu unrhyw ffactorau eraill. Mae’n lle i gymdeithasu, gwneud ffrindiau, sgwrsio gyda bobl Arabaidd a arall non-Arabiaid. Arabic-sgwrs-Arabaidd-sgwrs rheoli’r sgwrs mewn un ffordd, ac un ffordd yn unig, sydd yn…