Am ddim: tri gemau i ymgyfarwyddo eu hunain gyda’r Cyfathrebu Di-Drais yn y teulu

Nid ydym bob amser yn sylweddoli y gallwn fod yn dreisgar gyda geiriau, neu fod yn dreisgar yn erbyn hunan. Y broses o cyfathrebu di-drais (NVC) y bwriedir iddo gydymffurfio â’r pob math o fywyd. Yw hi i ddod yn hunan ac eraill nad ydynt yn gweithredu trwy ofn o gosb, llog y wobr neu euogrwydd, ond mae gan y bwriad i ddeall a diwallu anghenion pawb. Gallwn roi cynnig i fod yn werthfawrogol o hyn gyfeillgar cyfathrebu gymaint â phosibl yn ystod gwrthdaro: yn yr hyn yr wyf yn bwriadu i fod yn cysylltu â mi ac eraill ag…