Yn dod ar eich dyddiad cyntaf gyda y bachgen eich breuddwydion a bron i edrych ymlaen ato ei alwad. Roi’r gorau iddo! Beth os nad oedd wedi gwneud yr un argraff? Sut i adnabod person ar ôl cwrdd â nhw a sut i ddehongli eu gweithredoedd? Byddwn yn siarad yn nes ymlaen heddiw. Yn gyntaf oll, nid oes angen i ddehongli pob edrych fel bod o ddiddordeb mawr i chi.

Mae’r dyn yn y ffeithiau, nid yw yn y geiriau sy’n efallai y byddwch yn gwybod. Gadewch i ni weld sut mae ei argraffiadau o gydnabyddiaeth Os yn ddyn ifanc yn dweud ei fod yn falch nad yw’n gwybod i chi, mae’n nid yw’n golygu bod y dyfodol yn ei gilydd ac fel dyn. Efallai ei fod wedi cael addysg dda, a gallai fod yn hapus iawn fy mod yn cwrdd i chi, ond ar y llaw arall. Er enghraifft, bod ganddynt ddiddordeb yn y swydd, neu eu bod yn rhannu’r un angerdd. Mae’n digwydd bod person yn ddeniadol fel ffrind, fel cydymaith, ond nid fel gwrthrych o gariad a theimladau. Ond os yw person yn ailadrodd bob pum munud sydd yn y cyfarfod yn nid yw’n syndod nefol, ei fod yn crazy amdanoch chi yn werth meddwl am, yna mae’n bosibl ei fod wedi yfed llawer, ac yfory bydd yn cofio popeth. Os bydd y person ar ôl y cinio dim ond yn cyhoeddi fy cerdyn busnes, yn gobeithio na fyddent yn galw iddo gan ei enw cyntaf. Fel os nad yw’n wirion llafnau gyda mathau a mathau fel ar ôl y cyfarfod, nid oes unrhyw reswm i ymosod. Ac nid dim ond yn y ffilmiau, rhaid i chi gymryd y cam cyntaf. Cofiwch, mae hyn yn cael yr alwad gyntaf i’r bachgen. (Yr wyf yn dweud wrth fy hun, ac er fy mod yn torri stereoteipiau hyn ychydig o weithiau, yr wyf yn dod o hyd fy hun ymysg dynion eraill hyd yn oed yn ddiweddarach. Galw cerdyn ffôn yn bosib dim ond os yw person, gallwch chi wneud rhywbeth yn dda. Dim ond ar gyfer partneriaid busnes.

Y person yr ydych am ffonio

Yn fyr, yn ddifater person heriau neu yn gweld ei gilydd, mewn unrhyw achos, nid ef yw’r cyntaf i alw. Felly peidiwch â dweud unrhyw beth neu addysgedig iawn ddynion, peidiwch â phoeni, neu eich cyfarfod nesaf. Beth bynnag, nid ei fod yn galw. Byddai pam eu bod eisiau bachgen Drwg? Ac os nad ydych yn gofalu, pam fod yn barhaus? Dros amser, mae’n dod i ben yn galw, a nifer o esgusodion yn cael eu harddangos ar ei gyfer. Er enghraifft, efallai ei fod wedi colli ei ystafell neu ddodrefn, ac ni fyddwch yn dweud wrtho ble rydych yn byw. Mae pob hawl, Dduw bendithia ef. Ymddiriedolaeth i mi, pan fydd y person sydd yn awyddus i weld chi. Yn cofio lle ydych yn gweithio, gofynnwch i’ch Ffrindiau, neu o leiaf unwaith. Yn y pen draw, bydd yn edrych ar eich llyfr cyfeiriadau neu safleoedd cyfryngau cymdeithasol. Yr ail bosibl esgus ar gyfer person sydd byth yn galw yn sâl. Yr oedd mor sâl na allai wneud datganiad yn fy mhen. Credwch fi, mae dyfais mewn achosion o’r fath, ac yn dychmygu sut lletchwith pan maent yn galw i ofyn cwestiynau am sut y mae’n teimlo, tra ei fod yn dim ond yn cael hwyl gyda ffrindiau. Mwy o drueni eu bod yn meddwl ei fod yn rhy swil. Hugh. Wel, chi’n gwybod, dylai person gael y dewrder i wneud eu dewisiadau eu hunain ynglŷn â sut y maent yn ysgrifennu. Os nad yw, yn meddwl am y peth.

Mae angen i chi

Ac yn ein byd o ryddid, mae’n anodd i gadw’r guys hyn yn y blynyddoedd o ffydd. Wrth gwrs, mae synnwyr, yn ogystal â deddfau dyn. Yr ydych yn dweud hyn i wrthsefyll tri diwrnod groes i’r gyfraith. Cariad y teimlad a rheoli wobr er mwyn cyflawni fy hun Ac yn awr yn ceisio i gofio sut i losgi llygaid, pan fyddwch eisiau cydymdeimlad, yn rhaniad, ond yn y cyfamser, yn cyrraedd ar gyfer y ffôn, dros y ffôn. Gadael yr egwyl, hyd yn oed nid ydym yn gwybod beth y gellir ei wneud am symlach ac yn fwy gweddus person. Ac os yn sydyn dyddiad gydag ef am ryw reswm yn hedfan dros y briodas, yna RVI nid yw hyn yr ydych yn ei weld ei wneud. Efallai ei fod yn drist nad oedd yn ei ben ei hun ac yn ei holl ffrindiau yn y carchar priodas? Neu a yw ei fod wedi priodi chwaer ac efe a wnaeth yn anghywir? Aros a gweld, ond fel nad ydynt yn creu rhithiau, rydych yn Grado fel castell i hedfan. Mae’n digwydd bod y Baban yn dweud:»un Ai eich bod mor smart a dydw i ddim yn gwybod unrhyw beth, neu os ydych yn rhy hardd.»Y cyntaf, a all olygu y pwysau o dosturi, yr ail-ymgais i ddweud eich bod yn wahanol ac nid ydynt yn brifo eich teimladau. Y ddau y cyntaf a’r ail yn cyd-fynd. Sy’n dal i olygu unrhyw beth, a ydych yn credu ei fod yn rhy brysur yn gweithio. Gadewch i ni feddwl gyda’i gilydd prin diwrnod yr wythnos ar gyfer person sy’n gweithio heb egwyl tan hynny. Pwy sy’n chwilio am gyfle, nad yw’n dymuno i y peth hyn. Ac yn yr wythnosau a misoedd cyntaf yn y rhan fwyaf rhamantus, oherwydd er mwyn dangos pa mor bwysig yw hi i fod gydag ef, ac os nad ydych am i, mae’n anodd credu eich bod yn wir yn ei hoffi. Mae arwydd yn siwr bod parhad y berthynas gyda y cyfrif yn digwydd y diwrnod nesaf. Ac os ydych yn cael mewn cysylltiad ag ef beth bynnag, dim ond yn galw iddo a diolch iddo am noson dymunol, heb unrhyw awgrym o unrhyw beth arall. Mae’n well peidio â dweud stori nag i ysgrifennu SMS yn fwy na. Ac yn awr rydym yn siarad am eich dyfodol. Nawr gallwch fod yn sicr y byddwch yn mynd i siopau gyda’ch ffrindiau, ac os nad oes dyfyniad, yna ar gyfer gariad newydd, oherwydd nad ydych yn gwybod sut, ar ôl i gyfarfod ag ef, er mwyn deall y bachgen o argraff

About