Merched arabaidd wedi eu rheolau eu hunain o ymgysylltu ac yn dyddio rhywun y tu allan i’w ras. Rwy’n dyfalu y byddech yn rhaid i chi fod yn barchus iawn am y. Mae’n dibynnu ar y ferch Arabaidd gefndir, magwraeth a addysg. Mae’n anodd cyffredinoli. Rydych yn syml, ni all seilio eich atebion ar gwlt. Rwy’n dyfalu y byddech yn rhaid i chi fod yn barchus iawn am eu credoau ac efallai y bydd yn rhaid i siarad at ei rhieni am ganiatâd, gan wybod fod y berthynas hon yn troi’n ddifrifol iawn i un yn iawn i ffwrdd. gefndir, magwraeth ac addysg. Mae’n anodd cyffredinoli. Rydych yn syml, ni all seilio eich atebion ar stereoteipiau diwylliannol a ddarperir gan y cyfryngau torfol.

Yr wyf yn saith ar hugain oed, yr wyf yn ofnus hyd yn oed i siarad i ferched hefyd. Sut wyf yn gwella fy hun? (mae’n dim ond yr wyf wedi eu dwyn i fyny fel eich bod chi yn yr un ffordd, mae’n ofer i gredu y byddwch yn ‘gwneud’, neu ‘newid’ ar y person hwn fod yn meddwl am i chi cariadus. Ers ei bod yn gwybod i chi, Ond. Mae hi wrth ei bodd yn y cyfryngau yn gwybod. Mae hi’n gofalu am y cyfryngau yn golygu ei bod yn ofnus yn unig o fynegi ei llenwadau’ yn wir diniwed yr wyf yn gwybod yn ferch gyda phwy rwyf wedi syrthio mewn cariad wyllt gyda. nid yw hi yn fy nosbarth, felly nid ydym yn cael i siarad llawer. Rwy’n swil iawn o ferched ac nid ydynt wedi c Cwblhewch yr wyth llythyr gair bechgyn wrth eu bodd merched yn defnyddio ei rhieni casineb merched yn ei ddefnyddio bechgyn wrth eu bodd rhieni casáu ateb merched yn ei ddefnyddio bechgyn yn hoffi I. yr wyf yn cariad gyda merch, dydw i ddim yn gwybod am ei eithrio ei enw, sut i wneud iddi syrthio mewn cariad gyda mi. ac yr wyf yn peidiwch â siarad â hi nid unwaith pls. hi neu beidio a gwneud ei edrych i u drwy ru wyneb ru wahanol personoliaeth u dylai ddiddorol gan ei ac yn cymryd gofal am ei ac yn gweld beth mae hi’n Sut i diwnio Arabaidd-bocs. mae’r model yn cael Arabaidd-bocs. Gallaf weld ar y sgrin sianeli newid ond nid y sianeli nad ydynt yn cael ei phoblogaeth ac nid oes unrhyw sain. Ond mae’n rhaid i chi drafod y mater ar unwaith. Gadewch ei phenderfynu pa plith mae hi’n well gyda nhw. Beth bynnag oedd ei phenderfyniad allai fod, yn tyfu i fyny ac yn ei dderbyn. Yeah, yr wyf yn cael problemau gyda hynny hefyd. Fy cyngor gorau i chi yw ceisio i wneud sgwrs, neu daith ger hi neu rhywbeth. Y ffordd mae sgwrs yn dechrau. byddwch hefyd ac yn cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ffonio hi i ble rydych chi, ac yna gallwch practicelike yr hyn yr ydych wedi dweud i bob eraill. Hi. Gallai hi fod yn oedi ychydig bach oherwydd bod ei dad. Ceisiwch siarad â hi yn breifat, ac os bydd hi’n teimlo yr un ffordd rydych yn teimlo am ei. O’r ddwy flynedd yn ôl, yr wyf yn caru merch. Mae hi yn perthyn o teulu ceidwadol. O chwe mis diwethaf, mae hi yn derbyn ymagwedd yr wyf yn ei garu gan lawer o fy f. Oeddwn o gwmpas y ferch a doeddwn i erioed wedi cwrdd o’r blaen. Ond roedd hi’n chwerthin yn llawer o bethau nad oeddwn yn dweud, ac mae hi’n cyffwrdd fy mraich ychydig o weithiau. Roedd hi’n ceisio dangos i mi ei bod yn hoffi i mi neu yn union y touchy feely fath? I am fod yn gallu siarad â merched sy’n mynd â diddordeb mewn i mi ar gyfer rhad ac am ddim, ond ar hyn o bryd mae eisiau i mi i dalu, mae rhywun yn ceisio siarad. Mae’n siarad ac yn chwerthin gyda merched eraill, ond yn troi ei wyneb pan fyddaf yn mynd i mewn yn ystafell ond yn siarad i mi yn rhydd ar y ffôn symudol ac yn awr ar gyfer y pedwar diwrnod diwethaf, ei fod yn anfon i mi na mi, ond dydw i ddim yn meddwl gallai hi hyd yn oed yn hoffi i mi oherwydd un byth, mae hi’n edrych ar mi, mae hi’n siarad â mi unwaith yn unig, ac mae hi yn ôl pob tebyg yn gallu hyd yn oed dyddiad. Yr wyf wedi hyn crush ar hyn Arabaidd merch yr wyf yn teimlo fel mae hi’n hoffi i mi mae hi bob amser yn ei ddefnyddio i chrafangia fy llaw byddem yn chwarae ymladd, ond roeddwn i mor ofnus i ofyn hi allan, ond. Yr wyf wedi hyn crush ar hyn Arabaidd merch yr wyf yn teimlo fel mae hi’n hoffi i mi mae hi bob amser yn ei ddefnyddio i chrafangia fy llaw byddem yn chwarae ymladd, ond roeddwn i mor ofnus i ofyn hi allan, ond pan fyddaf yn olaf yn cael y peli i wneud hynny, mae hi’n taro i mi ydych yn wir yn hoffi i mi. Yr wyf yn hoffi i chi, ond nid fel na fel ffrind yr wyf yn ei galon, ond mae’n beth ydyw fy mod yn teimlo fel hyn Arabaidd ferch yn hoffi i mi rydym yn eu defnyddio i chwarae y frwydr ac mae hi bob amser yn eu defnyddio i chrafangia fy llaw, ac roeddwn i mor ofnus i ofyn hi allan, ond pan wyf yn olaf di. Roeddwn yn teimlo fel hyn Arabaidd ferch yn hoffi i mi rydym yn eu defnyddio i chwarae y frwydr ac mae hi bob amser yn eu defnyddio i chrafangia fy llaw, ac roeddwn i mor ofnus i ofyn hi allan, ond pan fyddaf yn olaf yn gwneud, mae hi’n taro fi gyda’r wir. Yr wyf yn hoffi i chi, ond nid fel na, yr wyf yn dyfalu bod Arabiaid yn hoffi dyddiad guys yn ei hun yn gynghrair roeddwn yn hoffi’r hyn Arabaidd merch ac mae hi bob amser yn ei ddefnyddio i chrafangia fy llaw ac rydym yn ei ddefnyddio i chwarae ymladd, ond roeddwn i mor ofnus i ofyn hi allan a phan wnes i, mae hi’n taro fi w. Rwy’n hoffi hyn Arabaidd merch ac mae hi bob amser yn ei ddefnyddio i chrafangia fy llaw ac rydym yn ei ddefnyddio i chwarae ymladd, ond roeddwn i mor ofnus i ofyn hi allan a pryd fi oedd hi’n taro fi gyda’r fi yn hoffi i chi, ond nid fel na ac yn dal hyd y dydd hwn, rydym yn dal yn ffrindiau ac mae hi’n dal yn dal fy llaw, hyd yn oed er dydy hi ddim yn hoffi i mi Pam yr wyf yn cadw cael breuddwydion am fy ex, naill ai ydym yn ei gael yn ôl at ei gilydd, mae hi’n syrthio mewn cariad gyda mi eto, mae hi’n marw, Yr wyf yn curo i fyny y ferch mae hi yn twyllo ar mi. Rydym yn angen eich help. Os gwelwch yn dda helpu ni i wella ein cynnwys drwy gael gwared ar gwestiynau sydd yn eu hanfod yr un fath ac yn eu cyfuno i mewn y cwestiwn hwn. Dywedwch wrthym pa gwestiynau isod yr un fath gan fod hyn yn un: O ddwy flynedd yn ôl, yr wyf yn caru merch. Mae hi yn perthyn o teulu ceidwadol. O chwe mis diwethaf, mae hi yn derbyn ymagwedd yr wyf yn ei garu gan lawer o fy f. Mae fy ngŵr wrth ei bodd merch arall, ac yr wyf yn ei garu ef ac yr wyf am i fynd ag ef yn ôl i mi a sut y gallaf wneud hyn, os gwelwch yn dda fy helpu. Mae’r cwestiynau canlynol wedi cael eu cyfuno i mewn i mae hyn yn un. Os ydych yn teimlo unrhyw un o’r cwestiynau hyn wedi cael eu cynnwys mewn camgymeriad yn ein helpu ni i wella ein cynnwys; gan hollti y cwestiynau hyn ar wahân trafodaethau. Os gwelwch yn dda unmerge unrhyw gwestiynau nad ydynt yr un fath gan fod hyn yn un: Daniel yn sgwrsio gyda’r cydlynydd yn Gofyn i Mi yn Gyflym. Daniel cyd-fynd â’ch cais gyda ein cymuned ar-lein arbenigwyr. Daniel wedi cyflawni ‘Aur’ lefel statws, yr uchaf y sgôr cyffredinol y bo modd. Daniel wedi ardrethu adborth cadarnhaol

About