Pick-Up Artist a hyfforddwr a seduction i’r Pickup Cynghrair yr wyf yn defnyddio gwyddoniaeth fel offeryn ar gyfer datblygu personol i helpu pobl i fod yn hapusach yn eu bywydau personol a pherthynas rhamantus. Mewn gwirionedd, mae’n nid yn syml ar yr olwg gyntaf, i gymryd rhan mewn trafodaeth gyda merch hyd at y pwynt lle mae’n yn eithaf sydd â diddordeb i ddweud wrthych mwy am ei neu ei fywyd personol. Yn wir, os byddwch yn dechrau sgwrs drwy wahodd y ferch i siarad am y peth, mae siawns gref nad yw’n hanner-ffordd. Mae hyn yn guy yn dod cymaint o bobl nad oedd yn gallu yn sicr yn gwneud i mi yn hapus ac yn dod i mi popeth yr wyf ei angen. Nid oes yn aros i chi yn fwy na i ddysgu mwy am ei: ei bywyd, cymdeithasol, proffesiynol, a sentimental, i fod yn gallu i addasu yn well eich gêm o seduction. Hefyd, hoffwn i fynd yn ôl ar yr hyn yr wyf yn dweud wrthych yn y dechrau, fel beth sy’n rhaid i chi ei wneud cyn i chi gwahodd y ferch i siarad ohoni, yr wyf yn dechrau i siarad â mi, stori sydd wedi digwydd i mi yn ddiweddar neu rai blynyddoedd yn ôl, teimlad fy mod i wedi profi, neu fy mod yn teimlo ar y pryd, ac, cyn gynted ag y mi orffen siarad, yr wyf yn gwahodd y ferch i ei gau, yna yr wyf yn parhau gyda fy stori nes ei bod yn agor y sgwrs ac yn awyddus i ymgysylltu’n fwy. Gwneud cais yr hyn yr wyf yn unig yn gwybod i chi a byddwch yn gweld bod ar ôl amser penodol ar y diddordeb y llinell yn cyfnewid fel pe bai gan hud a lledrith. Fel y cynnydd yn y sgwrs ac mae ar gyfer eich da prisio, dylech weld arwyddion o ddiddordeb gan y di-eiriau iaith a llafar y ferch. Er enghraifft, y ffaith bod merch byddai gwneud y sgwrs neu y byddai yn hoffi i rannu ei phrofiad a theimladau mewn perthynas i’r hyn yr ydych yn wedi i ddweud wrtho, yn cael y marc amlwg o permutation yn ei ddiddordeb. Mae’n rhaid i chi ddangos y ferch eich bod yn guy diddorol, ac o ble mae’n deillio rhywbeth cyn ei fod yn barod i fuddsoddi yn y sgwrs a dweud mwy wrthych am y peth. Mae’n well gen i bwysleisio i’r rhai sydd yn credu ei bod yn angenrheidiol i siarad ei ben ei hun am bum munud ac wedyn pasio ar y llaw at y ferch. Mae hyn yn yr hyn y mae’n edrych fel y lefel o gyfranogiad o ferch pan fyddwch yn cwrdd am y tro cyntaf ac eisiau i gael gyfarwydd â y peth. Yn llawn ddychmygu y peth, ni allai ddychmygu y pynciau o sgwrs yn y»chi»a»hi»fel pynciau o sgwrs o lefel uchel, a bydd yr holl bynciau eraill o sgwrs mewn perthynas â’r rhain pynciau o sgwrs, megis pynciau o sgwrs ar lefel isel. Ag ef fel y pwnc o deithio, yn hytrach na siarad am deithio mewn modd cynhwysfawr, well gen i yn hytrach siarad am wneud y cysylltiad gyda chi neu hi. Es i i’r theatr ddwy flynedd yn ôl.

Mae’r addurn ac yn gosod yn unig oedd yn anhygoel. Beth sydd wedi ei farcio i mi y rhan fwyaf yn y ffordd y mae’r actorion yn cyrraedd i fynd i mewn i groen y cymeriad mor gyflym.

Mae’n edrych mor syml

Ar wahân i, rwyf bob amser yn dweud fy hun bod un diwrnod byddwn yn mynd i’r theatr, i reoli fy straen, yn mynegi fy emosiynau, ac ennill eu hyder. Cofiwch, felly, bod y ddolen rhwng y pynciau hyn o lefel isel ac uchel lefel-yn yr un a dim ond ffordd i i wneud hynny mae’r rhain yn dri phwynt imbedded yn eich ymennydd ac yn ei roi ar waith yn eich cyfarfod nesaf, gael gyfarwydd gyda’r ferch, yn gadael ei rhif (ac weithiau gysgu ag ef), yna bydd yn dod yn llawer mwy syml. Pick-Up Artist a hyfforddwr a seduction i’r Pickup Cynghrair yr wyf yn defnyddio gwyddoniaeth fel offeryn ar gyfer datblygu personol i helpu pobl i fod yn hapusach yn eu bywydau personol a pherthynas rhamantus

About