Perfformio set hon o ymarferion yn cael eu ychydig yn fwy cymhleth. Byddant yn caniatáu i chi i fod hyd yn oed yn fwy cyfforddus yn y dŵr.

Yn gyntaf, gyrraedd y waelod y basn. Y diddordeb yr ymarfer yw i ganiatáu i chi i ddeall y dyfnder yn y basn y cyswllt i eich llaw. Drochi eich hun yn gyfan gwbl ac yna tap y waelod y basn gyda llaw. Gallwch hefyd yn rhedeg gwrthrych (sbectol, mwgwd) ac yna ceisiwch i ddal. I ymgyfarwyddo â’r amgylchedd dyfrol, mae’n bwysig eich bod yn derbyn i gael dŵr yn y geg. Droi yn gyfan gwbl phen o dan y dŵr, ond y tro hwn i gadw’r geg ar agor. Pan fydd yr ymarfer hwn yn llwyddiannus, yn cymryd anadl ddofn ac yna rhoi ei ben o dan y dŵr a chwythu i mewn i’r dŵr drwy’r geg. Ailadrodd sawl gwaith, yn chwythu yn fwy ac yn galetach ac yn hirach ac yn hirach, mae angen i chi geisio i yn hollol wag eich ysgyfaint

About