Os ydych chi erioed wedi eisiau i chi wybod y lle gorau ar gyfer guys swil i gwrdd â merched n glws neu ble i ddod o hyd i gariad, ‘hyn’ lle gall ysbrydoli chi. Y rheswm yw oherwydd does dim pwysau i chymdeithasu yn ffurfiol neu yn ceisio cael dyddiad. A. Mae gwell siawns y byddwch yn cwrdd yn sengl n glws ferch, y math o ferch yr ydych am i setlo i lawr gyda heb setlo. YMWADIAD: Anna yn seiciatrydd unrhyw ffordd neu ymgynghorydd meddygol na rydych yn gyfrifol am eich gweithredoedd a chanlyniadau hynny.

Wingman Top Gweld Fideos ar gyfer Dynion Awgrymiadau ar gyfer Dicks — a Yw Maint y Pidyn Mater

About