Y dynion sydd o amgylch yr unigolyn, y mae’n well ganddynt i fod yn ei ben ei hun yn ddynion a oedd yn ymddangos i fod yn anhygyrch, mae Hyn yn rhan fawr pam mae menywod yn aml yn cael eu denu at y mathau hyn yn dipyn o ddirgelwch. Maent yn cael eu gweld fel her sy’n eu gwneud hyd yn oed yn fwy deniadol. Mae’n ychydig yn effaith denu fel magnet sy’n digwydd. Felly, ie, maent yn anodd eu deall, i ddod yn agos atynt, ond fel llawer ei fod yn un o’r prif baradocsau o seduction. Ar gyfer y rhai maent yn berffaith, tra i eraill mae’n dynion agwedd annioddefol. Ac eto, dyn sy’n agor yn rhy lawer, a gwyliwch yn rhy nid yw hyn yn mynd i gyflawni i greu un atyniad. Maent yn ymddangos i fod yn enigmatig ac yn anhreiddiadwy, felly, yn naturiol mae hyn yn achosi cryf iawn yn eich annog i ddarganfod beth maent yn cuddio y tu mewn. Maent yn cael eu yn aml yn eu swigen ac rydym am lwyddo i fynd y tu mewn a darganfod eu bydysawd. Ond yn awyddus i syndod a gorchfygu dyn unig nid yw mor syml. Mae’n angenrheidiol i wneud cais y dull cywir ac yn addasu ei gamau gweithredu er mwyn i beidio â gwneud gormod ond nid i fynd i mewn i ei gêm naill ai. Mae’n fwy hanfodol i fod yn ddiogel wrth gwrs, oherwydd bod rhai menywod yn byw gyda’r math hwn o ddynion a dim ond yn cynyddu, byth. Ar gyfer hyn, mae angen i chi wybod i fod yn amyneddgar ac yn dysgu i’w adnabod yn dda cyn i chi yn mynd ar yr ymosodiad. Tawel, gwrando, mae’n debyg y bydd angen i hudo yn y ffordd orau bosibl. Peidiwch â cholli y droed os nad yw o ddiddordeb. Mae’r dynion wrth eu bodd y unigedd ond, fel pawb arall, maent hefyd yn mwynhau y cwmni o berson sy’n gwybod sut i wir yn ei ddeall. Mae’n ymddangos yn anhygyrch, y mae yn ei byd ei hun, i ffwrdd oddi wrth y dorf a phryderon sy’n mae’n ei olygu. Mae’n well y tawel, yr addfwynder, ac, wrth gwrs, y unigedd. Mae hyn yn ddyn sydd yn lluddio, ac sy’n dod o hyd i’w cysur yn y distawrwydd. Mae cyfanswm y gwrthwyneb y dyn sydd wrth ei bodd i parti neu ei fod yn dangos ei fod yn eang. Mae hyn yn un, nid yw’n rhy galed i fynd i’r afael. Ar ben hynny, mae’n aml yn wrtho eich bod yn glanio yn hytrach nag i’r gwrthwyneb. Carthu yn unig y dyn, ei fod yn fwy cymhleth, gan ei fod yn aml nid y cyntaf, na’r ail neu’r trydydd Yr unig ddyn hynod oherwydd ei fod yn hawdd i’w capsize ei galon, ac, yn amlwg, sy’n ei gwneud yn irresistibly swynol. Mae gennych agos euogfarn, bod gydag ef, byddwch yn dda ac yn dawel y byddwch yn darganfod tunnell o bethau diddorol unwaith y bydd y rhew wedi torri. Sylfaenol mae’r rhain yn cael eu nid o reidrwydd y math o ddynion sy’n denu merched. Yn y nos nid yw hyn yn y rhan fwyaf mynegiannol, y swydd nad yw’n treulio llawer o amser gyda chyd-weithwyr, byddwch yn cydnabod iddo oherwydd ei fod yn edrych ychydig yn»mewn mannau eraill»neu yn ei ben ei hun mewn swigen a bydd yn gwneud i chi crazy er gwaethaf popeth. Mae’n wir bod y ochr dirgel, bod y dyn nad yw’n dweud llawer, sydd yn cymryd cam yn ôl cyferbyniad ag eraill, ac y mae yn hyn yn gorwedd y gwahaniaeth y gall apelio at ferched. Sylw, i hudo dyn unig, mae angen i chi fynd yno gyda gronyn o halen ac nid ydynt yn ysgwyd ei arferion ar y dechrau. Er mwyn mynd i’r afael ag ef, rhaid iddo fod yn feddal iawn, iawn cynnil. Y dynion arwahanol magnet y unigedd nid oedd yn gwerthfawrogi llawer o’r merched yn gyfan gwbl fofolles ac yn rhydd sydd yn afieithus ac yn siarad iawn (rhy) cryf. Ar y gwrthwyneb, maent yn hoffi merched sydd yn fwy tawel ac yn naturiol gyda lledaeniad. Ar gyfer y cyfeiriad, nid yw hyn mor gymhleth. Mae’n bwysig peidio â rhuthro pethau. Efallai y bydd angen i chi roi cynnig ar sawl gwaith.

Mewn gwirionedd, mae’r guys yn unig yn eithaf ymlynol a fydd yn ei chael hi’n ychydig yn rhyfedd bod merch yn y dull gweithredu. Bydd angen i chi wedyn yn mynd ag ef yn ysgafn, gan ddefnyddio hiwmor, er enghraifft, ar gyfer creu bond heb fod yn rhy ymwthiol.

Ei le i fyw rhaid i ni ei chroesi

Mae llawer o fenywod yn hollol yn awyddus i newid ac yn ei gwneud yn fel ei fod yn anghofio ei ochr archebu, ond mae’n gamgymeriad i beidio â ymrwymo. Mae’n hanfodol peidio â bod yn rhy extroverted ac yn awyddus i wneud yn esblygu yn rhy gyflym. Ar ben hynny, os ydych wedi cwrdd ag ef, mae’n well gen i fod yn ddiffuant gyda chi, ni fydd yn newid. Ar ddiwedd ychydig o fisoedd, neu flynyddoedd hyd yn oed, gyda’i gilydd gallwn wneud aberth ac ymdrech, ond hyd yn oed i chi yn ei le fydd yn rhoi newid dim ond i os gwelwch yn dda iddo. Mae llawer o fenywod yn ystyried i fod yn annioddefol yn y math hwn o ddyn. Yn wir, ei ddiffyg bywyd cymdeithasol, ei unigrwydd ac ei ochr ychydig pen poeth nid yw hyn yw’r mwyaf deniadol, rydym yn dweud ein bod yn mynd i gael diflasu, yn gyffredinol, mae merched yn well i syrthio ar y dyn sydd wedi llawer o gydnabod a fydd yn ei gyflwyno i bobl ac sy’n caru byrstio. Felly, nid yw mor syml i ffynnu ei ochr ac adeiladu rhywbeth i dim ond dau o dan y esgus ei fod yn nid yw am yn rhy fynd allan a chwrdd â phobl newydd. Serch hynny, gallwch hefyd yn teimlo pwerus ac mae gennych yr awydd i adeiladu rhywbeth cryfach gydag ef. Nid oes angen i feddwl ei bod yn amhosibl, ond bydd yn rhaid i chi ddangos amynedd ac yn enwedig, fel yn y seduction y cyfnod beidio â bod yn rhy sydyn. Os ydych wedi llwyddo i ddelio ag ef ac nad yw yn erbyn y syniad o barhau â’r drafodaeth, mae eisoes yn bron yn ni fydd i chi. Oherwydd nad ydynt yn hawdd i debride y rhan fwyaf o’r amser. Yn awr, mae angen i gynnal y ddeialog. Rydych chi’n gwybod cymaint ag yr wyf yn ei wneud na hudo dyn unig rhaid deallus a blaengar. Maent yn hoffi menywod sydd wedi diwylliant yn uwch na’r cyfartaledd ac mae sgwrs diddorol. Felly mae’n yn y ffordd y gallwn fod yn gallu i gadw a byw gyda dyn sy’n hoffi i ynysu ei hun. Dyn yn unig yn hoffi i aros ar ei ben ei hun am oriau, ac ni fydd flin gydag ef. Mae’n rhaid, felly, yn rhoi iddo ef eisiau gadael ond nid yn rhy gyflym. Bydd angen i chi gymryd eich amser yn y gorchymyn i ddangos iddo yr ochr da a all gael»bywyd actif yn gymdeithasol». Os bydd yn cael ei fyny i chi i gynnig apwyntiad, dewiswch le tawel a chyfeillgar. A ydych yn, efallai peidio â tharfu ar ei arferion gan ddod ag ef i mewn bar ffasiynol sy’n symud gyda cherddoriaeth da, mewn unrhyw achos nad ydynt mewn tro cyntaf. Wrth gwrs, gallwch l i gamu i ffwrdd oddi wrth ei swigen er mwyn cael gwell ddofi, ond rhaid iddo gael ei wneud yn raddol. Fel arall, byddwch yn dewis ar gyfer taith n glws mewn parc. Wrth i chi grwydro o gwmpas, i chi newid ar eich bywyd, eich astudiaethau neu eich gwaith, eich nwydau. Byddwch yn dysgu sut i ddarganfod eich hun mewn amgylchedd heddychlon, ac mae hynny’n sicr, bydd yn gwerthfawrogi yn wir yn Ymhlith y dynion sydd yn anodd i ddwyn gyda phobl sy’n mwynhau unigedd yn y mae’r rhan fwyaf o syndod ond nid y rhai mwyaf annioddefol, fel y bechgyn hunanol neu y dyn yn anaeddfed. Mae ganddynt fwy o gymeriad nag y swil neu y guys yn rhy Angen. Ond yn bwysicaf oll, maent yn hyd yn oed yn fwy pleserus o ddydd i ddydd bod yn Ddynion Alffa. Cariad Hyfforddwr, awdur a siaradwr yn y maes o seduction, y bywyd y cwpl, ac y ailoresgyniad. O ddwy-saith, mae miloedd o ddynion a menywod sydd wedi defnyddio ei gwasanaethau

About