submit


Mae’r wybodaeth a gesglir yn cael ei fwriadu i RHCC Grŵp Meincnod i sicrhau bod y anfon eich cylchlythyr. Byddant hefyd yn cael eu defnyddio yn amodol ar yr opsiynau a ysgrifennwyd ar gyfer y dibenion o ad targedu. Mae gennych hawl i weld a chywiro eich data personol, yn ogystal ag i gwneud cais i ddileu, o fewn y terfynau a osodwyd gan y gyfraith. Hefyd, gallwch ar unrhyw amser i adolygu eich dewisiadau o ran targedu. Dysgwch fwy am ein polisi preifatrwydd

About