Rydym i gyd yn hapus bod gennym ffrindiau a theulu mewn lle cyffredin i siarad â’i gilydd

Aros yn y cartref ac ar y ffordd, mewn cysylltiad agos gyda’r teulu a ffrindiau, a gwneud yn fawr a bach, allan o brofiadau ac adegau o dristwch

Os nad ydych yn gwneud galwadau brys ar Skype, nid yw’n cymryd lle eich Ffôn ac yn gallu cael ei ddefnyddio i alw am gymorth mewn argyfwng

About