Mae’r rhain yn cael eu cadarnhau gwesty clybiau dawns a lleoedd y byddwch yn dod o hyd i ferch i ddyddiad. Nid ydynt yn edrych ar trip advisor neu eraill adolygu safleoedd fel y maent yn rhy anniben gyda adolygiadau cymysg am bobl sydd ar y gwyliau teulu. Mewn cyferbyniad, mae’r swydd hon wedi’i chynllunio ar gyfer un guys sydd eisiau i gwrdd â merched am gariad. Mae hon yn rhestr o leoedd naill ai rwyf wedi profi neu bobl rwy’n gwybod. Oes, mae dynion yn Dubai. Mewn cyferbyniad, menywod. Sy’n golygu bod oni bai eich bod yn dod â eich hun yn ferch gyda chi yno. i un gymhareb o fechgyn i ferched. Cywion yn ddigon anodd yn gyffredinol, flighty, anwadal a chwarae gemau. Ychwanegu ar hyn gwyrgam gymhareb rhyw a, sut y gallwch chi gystadlu pan fyddwch wedi rhai y groes. Os oes gennych gwestiynau — gofynnwch. Gofynnwch os ydych yn mynd i westy neu os ydych am i gwrdd genedligrwydd penodol o fenywod. I ofyn os ydych eisiau gwybod am y lle arbennig. Nid wyf yn gwybod pob clwb yn Dubray, ond yr wyf yn gwybod y rhai werth mynd i. Os ydych am i dod o hyd i ferch gyfeillgar gwesty ar gyfer eich ddyweddi neu yn y tymor hir gariad yn mynd yma: Gwyrdd gwestai yn Dubai rhestr. Rwy’n meddwl bod Dubai yn le gwych, yr wyf yn parchu eu synnwyr o foesoldeb tuag at fenywod a natur agored y maent yn trin eu gwesteion. Fodd bynnag, y gwahaniaeth rhwng y eraill gwledydd Dwyrain Canol a Dubai yn y ffin gweithgareddau hamdden dan gyfraith Mwslimaidd yn cael eu goddef ar gyfer tramorwyr, ar hyn o bryd. Clybiau nos, dillad arddull, diodydd, merched, hyd yn oed porc. Os ydych yn cymryd rhan yn y rhain fod yn synhwyrol (i Mi, yr wyf yn fyddai dim ond yn gofalu am y cyfarfod merched). Fel ymwelydd mae’n rhaid i chi gymryd rhan mewn gormod o yfed. Nid wyf yn credu yn yfed beth bynnag os ydych yn chwilio am gariad y bydd yn drysu chi. O, ac un peth arall, peidiwch â dweud unrhyw beth gwael am y Quran, Allah, Islam neu Sheikh. Fod yn barchus gwadd. Nid wyf yn argymell nac yn cefnogi rhentu ferch i gael cariad. Yr wyf yn argymell i bob drwy’r safle hwn yn dod o hyd merched ar gyfer gwir gariad a phriodas. Nid wyf yn Mwslimaidd, ond yr wyf yn deall ac yn parchu gymedrol o ferched Islamaidd. Yr wyf yn yn dymuno fenywod y Gorllewin yn ymddwyn yn fwy fel merched Mwslimaidd, allwch chi ddychmygu pa mor gytûn yn ein cymdeithas. Mae llawer o dwristiaid merched, fodd bynnag, fod yn dal i nid yw’n datrys eich problem o sut i dod o hyd i ferch yn Dubai.

Rydych yn y bôn yn y nghanol anialwch poeth gyda dim cywion ac ychydig o goed. Nid wyf yn ofal os ydych yn aros mewn gwesty pum seren gyda dau bellhops sefyll allan eich drws gyda dŵr pedwar ar hugain saith os nad oes chyflenwad rhesymol o ferched i ddewis o ar gyfer dyddio, beth da yw hynny. Byddwn yn hytrach yn eistedd ar fainc parc gyda merch hardd yn dal dwylo, darllen llyfr dan gysgod y gwyrddlas gwyrdd o goed nag eistedd ar orsedd aur ar ei ben ei hun. Nid oes dim yn well mewn bywyd na bod mewn cariad. Sut economeg pellach yn dyfnhau unigrwydd yn Dubai, Mae’n lle ar gyfer choegynnod. Dubai yn y Alaska yn y Dwyrain Canol. Lle i weithio lle mae cyflogau cymharol o’i gymharu â yn ôl adref (India) a mwynhau natur, ond nid yn lle menywod yn tueddu i.

Mae’n lle dyn

Maent yn gallu arwain y ffyrdd ag aur, ond os nad ydynt yn denu benywod i newid y gymhareb y ddinas mewn gair, yn yr anialwch. Os byddwch yn gofyn i mi merched yn cael eu yr unig beth ar y ddaear hon yn werth ei mwynhau, yn holl ffurfiau eraill o weithgaredd daeth doniol a gwamal. Felly, y paradocs yw, sut ydych chi’n gweithio ac yn chwarae yn Dubai os nad ydych yn gallu mwynhau y merched. Menywod yn cael eu cynllunio gan un miliwn o flynyddoedd o esblygiad dynol i roi pleser i ddynion ar bob lefel. Ni allwch gymryd lle bod gyda gwesty neis ac yn y prynhawn sgïo jet. Dubai fountains neu y Burj Khalifa neu Burj Al Arabaidd towners yn ddibwys ffolineb o’i gymharu i ennill merch hardd y galon ac yn treulio prynhawn gyda hi yn y parc. Yr wyf yn bersonol yn byw mewn dinas twristiaeth ar yr Ynys. Bob dydd yr wyf yn gallu gweld fawr o safleoedd, ond pwy sy’n poeni os byddaf yn dod adref o’r gwaith ac nid oes rhaid i fy ngwraig. Mae’n gwbl ddiystyr ac yn wag. Os ydych yn sengl ac yn gweithio yn Dubai neu deithio i yno, wedi cynlluniau i ddod o hyd i wraig neu byddwch yn unig, yn sengl ac yn isel eu hysbryd. Y syniad o Dubai yn wych. Mae’n oedd i ddenu olew moneyed buddsoddwyr ag incwm gwario ac yn creu rhywbeth yn hoffi yn Disneyland ar gyfer oedolion, mae’n ymddangos fel mwy o Miami neu Ibiza ar gyfer y Pwysigion. Cyfoethog Arabaidd arianwyr yn gweithio mewn partneriaeth â’r cwmnïau adeiladu ac adeiladu y ddinas ar gyfer y jet set dorf. Ar gyfer y rhai sydd wedi arian y byddwch yn gallu mynd neidio bynji a jet sgis a real sgïo, a bwyta gwych. Pobl o dros y byd i gyd yn cael eu swyno gan y byd Arabaidd, ac mae hyn yn lle maent yn ei brofi. Mae’r rhain yn un percenters wedi arian a merched. Mae’n arall yr wyf yn siarad am, nid yw llawer o ferched, yn benodol ar gyfer pobl sy’n byw ac yn gweithio yno. Caethweision menywod a dynion yn Dubai neu dim ond cyflogau isel. Peidiwch â meddwl go iawn caethweision a harems, dim ond cyflogau isel. Economeg Dubai ffyniant wedi ei adeiladu oddi ar y llafur caled-weithio Indiaid. Mae rhai yn ei ddisgrifio bron fel caethweision tebyg i amodau. Nid yw’n gwbl wir. Fodd bynnag, yr hyn yn wir yw y gweithwyr yn bell o gartref ac nad oes gennych merched. Rwy’n dod adref o’r gwaith ac rwyf wedi fy ngwraig i gwyno. Mae’r rhain guys yn cael unrhyw un. Maent yn byw ac yn freuddwyd o gyfarfod y ferch i wneud eu caledi yn y gwres ac yn gweithio yn fwy bearable. Merch rhad ac am ddim o hyn caethwasiaeth. Y broblem gyda’r di-Arabaidd merched yn y merched, yn bennaf rwsia a Ethiopia a hefyd Indiaidd rhan o traws-Cefnforol rhwydwaith (gweler y rhaglen ddogfen Dubai: Nos Cyfrinachau) yn gweithio bron fel caethweision merched eu hunain. Mae llawer o o Indiaidd Pacistanaidd merched yn jaded oherwydd y realiti caled bywyd y maent yn gweithio o dan. Maent yn dod gan y dosbarth isaf ac maent yn yma i wneud cymaint o arian ag y gallant ac yn mynd adref. Fodd bynnag, mae yna o amser i amser deiamwntiau yn y garw, go Spinderella. Y broblem yw darbodus yn golygu, yn mynnu un cerflun cymharol a rhyddid yn y byd hwn. Nid yw’n wir fel os ydych yn ysbrydol, ni all unrhyw un gymryd eich rhyddid oddi wrthych. Eto yn y byd hwn economeg yn gwneud pobl yn gweithio a chymryd rhan mewn gweithgareddau na fyddai fel arfer. Mae hyn yn cynnwys gwaith. Cwestiynau yn codi a allwch chi ddod â’ch ddyweddi neu yn y tymor hir gariad i mewn i ystafell yn y gwesty. Beth os ydych yn cyfarfod merch yn Dubai, yn dweud o wlad arall neu yn lleol, beth yw’r rheolau am ei dyddio. Datrys y ddau anghyson syniad yn dibynnu ar y rheolwr y gwesty. Mae pob cath a llygoden gêm lle y gwesty diogelwch bydd yn edrych y ffordd arall, os bydd y rheolwyr yn eu dymuno. Roeddwn yn rheolwr cyrchfan moethus gwesty. Yr wyf yn gwybod sut mae’r pethau hyn yn gweithio. Cyn belled ag y cyhoedd i arddangosfeydd o hoffter yn barchus ac yn arferol nid oes problem. Maktoum yn porth ar-lein yn yr EMIRADAU arabaidd unedig ar gyfer dyddio a chariad a priodas ewch yma encephala. Maktoum, mae wedi saesneg rhyngwyneb. Fod yn barchus fel yr wyf yn meddwl y rhan fwyaf o’r hyn mae pobl yn chwilio am gariad diffuant. Nid wyf gant wrth ein bodd gyda’r safle hwn gan fy mod yn credu ei fod wedi talu elfen iddo. apewomen mae Hwn yn safle sy’n wych ar gyfer dealltwriaeth Dubai menywod. Nid ydynt yn spam wefan hon, yn hytrach ei ddarllen yn cyfieithu yn oddefol ac yn cael a dealltwriaeth o beth Islamaidd menywod yn ei hoffi. Mae hyn yn onest agor safle ar gyfer DIRHAM merched, nid ar gyfer sgwrsio gyda nhw ac yn eu cyfarfod neu luniau ohonynt, ond yn fwy ar gyfer dealltwriaeth ohonynt. Os oes gan unrhyw un gwestiynau neu a fyddai’n hoffi i ychwanegu at fy rhestr o lleoedd i gwrdd â merched yn Dubai gadewch i mi wybod. Os ydych am i gyfleu eich profiadau sy’n byw ac yn gweithio yn Dubai yn gadael sylw. Os ydych yn ferch sy’n teithio neu sy’n byw yn, yr wyf yn os gwelwch yn dda ad sylw. Hi yno sut ydych chi, mae angen i ffrindiau da, felly os unrhyw un ohonoch eisiau ffrindiau yn wir efallai Dubai ferch am gariad yn ysgrifennu i mi. Yn kiss ar y gwefusau, Yn bigo ar y boch. Meddal cofleidio sy’n gwneud i chi deimlo’n wythnos, mae hyn yn beth yr wyf eisiau, mae hyn yn beth yr wyf yn dymuno. Dim ond am bod yn un cynnes a meddal cusan gan fy nghariad, gan fy ffrind i’r un a rwyf wrth fy modd tan y diwedd, ond pwy sy’n ferch hon yr wyf yn siarad ac yn freuddwyd o Fod fy ffrindiau yn dal i fod yn dod o hyd Ac eto yr wyf yn aros i ddod o hyd i fy un gariad yn wir Nad am byth byddaf yn rhwym e-bost i mi neu yn Dubai. Yn kiss ar y gwefusau, Yn bigo ar y boch. Meddal cofleidio sy’n gwneud i chi deimlo’n wythnos, mae hyn yn beth yr wyf eisiau, mae hyn yn beth yr wyf yn dymuno. Dim ond am bod yn un cynnes cusan meddal o fy nghariad, gan fy ffrind i’r un a rwyf wrth fy modd tan y diwedd, ond pwy sy’n ferch hon yr wyf yn siarad ac yn freuddwyd o Fod fy ffrindiau yn dal i fod yn dod o hyd Ac eto yr wyf yn aros i ddod o hyd i fy un gariad yn wir Nad am byth byddaf yn rhwym

About