Carwriaeth Arabaidd menywod fel arfer yn y broses o ddewis addas gŵr

Teulu yn hynod o bwysig yn y diwylliant Arabaidd

Mae llawer o Arabaidd teuluoedd, yn enwedig y rhai o’r Dwyrain Canol a Gwlff rhanbarthau yn credu mewn priodasau wedi’u trefnu, ac felly mae’r rhan fwyaf Arabaidd menywod yn cael eu caniatáu i ddyddiad cyn y briodas. Mae’n gyffredin ar gyfer y dyn yn dibynnu ar ei benyw pherthnasau i ddod o hyd i gymar ymhlith ffrindiau. Gyda lledaeniad eang o canolfannau siopa, fodd bynnag, mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd mannau cyfarfod ar gyfer dynion ifanc a menywod. Yn y rhannau y Gwlff, perthynas ffurfiol yn cael ei farcio gan y cytundeb priodas, ac y dyn yn dod ei briodferch yn y dyfodol anrhegion megis gemwaith a persawr bob amser yn ymweld â hi. Pan fydd Arabaidd wraig yn dyddio, mae hi fel arfer yn cadw hyn un gyfrinach i amddiffyn ei enw da a theulu enw da. Cywilydd yn cael ei gymryd yn ysgafn mewn Arabaidd diwylliannau, ac os Arabaidd yn gwneud rhywbeth chwithig neu gywilyddus, mae’n nid yn unig yn effeithio ar ei ond mae ei theulu cyfan yn ogystal. Oherwydd Arabaidd menywod yn fod i fod yn geidwadol, ei siawns o ddod o hyd rhywun i briodi gall cael eu difetha os yw hi yn cael enw drwg o fod yn rhywun sydd yn mynd allan gyda dynion gwahanol. Sut mae hi’n ymddwyn a p’un a yw pobl yn hel clecs am ei yn bwysig iawn i helpu i warchod ei enw da. Gwyryfdod yn dal i fod yn anrhydeddu yn y diwylliant Arabaidd, ac mae’r rhan fwyaf Arabaidd byddai merched yn hoffi i gadw eu gwyryfdod hyd nes y briodas.

Mae hyn hefyd yn cael ei weld fel adlewyrchu anrhydedd y teulu

Yn fwyaf diweddar, mae llawer o Arabaidd o ddynion a menywod a dyddiad gall gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, ond yn dal heb gael cyfathrach rywiol. Mewn cymdeithasau Gorllewinol, mae’n haws i Arabaidd fenyw hyd yn hyn nad ydynt yn-Mwslimaidd dynion oherwydd eu bod yn agored o cymysg-rhyw rhyngweithio yn yr ysgol neu yn y gwaith. Er bod intermarriages y tu allan i Islam yn digwydd, mae’n dal i fod yn eithaf prin. Fodd bynnag, fod yn gallu cael y rhyddid i fynd i’r ysgol a mynd i weithio mewn gwledydd y Gorllewin hefyd yn galluogi menywod i gwrdd â dynion ac yn mynd ar ‘cudd’ dyddiadau. Arabaidd rhieni yn y gorllewin yn chwilio am ffyrdd eraill ar gyfer eu plant i gwrdd â darpar ffrindiau. Fel arfer, maent yn trefnu digwyddiadau o’r fath, fel cyflymder-ddyddio sesiynau ac priodasol ciniawau lle gallant gwrdd â ffrindiau posibl yn hynod monitro amgylchedd. Fodd bynnag, mae pobl yn dal yn gallu diwallu drwy safleoedd ar-lein lle y gallant sgwrsio a chwrdd â phobl drwy ffrindiau gilydd. Peidiwch â synnu os ydych yn dyddio Arabaidd fenyw a oedd yn dwyn ynghyd gwarchodwr o ffrindiau neu deulu oherwydd mae hon yn sefyllfa arferol hyd yn oed mewn cymdeithasau Gorllewinol ers y cysyniad o yn dyddio yn gwbl waharddedig yn Islam. Er bod dynion a merched yn cael yr hawl i ddewis eu hunain, partneriaid, rhieni yn cael eu dal yn cymryd rhan yn y broses. Yn ychwanegol at y teulu, perthynas, enw da a rhinwedd yn Arabaidd diwylliannau, mae addysg yn bwysig iawn pan yn dyddio Arabaidd menywod.

Mae’r teulu yn gweld addysg fel ffordd o allu i sicrhau dyfodol ar gyfer eich merch

Graddio gyda gradd baglor neu, hyd yn oed yn well, ôl-raddedig radd yn rhoi mantais i chi pan fyddwch yn dyddio Arabaidd menywod. Veronica Romualdez wedi dros ddeng mlynedd o brofiad o ysgrifennu, sy’n cynnwys miloedd o erthyglau sydd wedi cael eu cyhoeddi ar-lein yn ogystal â marchnata copi ar gyfer siopau ar-lein. Mae hi wedi ysgrifennu ar hyfforddiant e-ddysgu deunydd a thechnegol a llawlyfrau cyfarwyddiadol. Mae ganddi Baglor yn y Celfyddydau mewn cyfathrebu a cwblhau cwrs mewn dylunio mewnol

About