Beth mae’n ei olygu i ‘Cwrdd’ yn tunisian Arabic

Mae’n cael ei ddefnyddio gan tunisians i ysgrifennu SMS, sgwrs, neu rannu ar y rhyngrwyd

Mae ganddo’r fantais o fod yn gallu darllen y dafodiaith yn tunisiaidd, heb orfod i ddysgu y wyddor arabeg, a dyna pam rydym yn ei ddefnyddio ar y safle hwn. Mae’r geiriau yn cael eu amlwg fel yn ffrangeg, ac eithrio ar gyfer y nodiannau a llythrennau canlynol, sydd wedi eu pen eu hunain ynganiad (dim cywerthedd yn iaith ffrangeg)

About