Yr holl atebion yn cael eu hysgrifennu gan non-Arabiaid. Mewn gwirionedd, dros chwe deg miliwn Arabaidd yn ddu (yn Bennaf yn y Swdan, yr Aifft, Somalia ac yn Mauritania) ac mae llawer ohonynt yn briod i Arabiaid o wahanol ranbarthau. Er nad wyf yn byw mewn arabeg gwlad (yr wyf yn llosgi a godwyd yn Sweden, ond mae fy rhieni yn Libanus) nid oes gennyf unrhyw broblem â dyddio ac yn y pen draw yn priodi dyn du, rwyf yn meddwl y du (affro Chi meddai merched Arabaidd. Nid wyf yn credu eu bod yn caniatáu hyd yn hyn oni bai bod yna ymrwymiad i briodas. Os y dyn du yn Arab, yr ateb yn gadarnhaol. Os nad yw, mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ei b. Rwy’n Arabaidd, ac yr wyf yn byddai dweud ‘o gwbl’. Yn Ffrainc, y berthynas rhwng golau croen Gogledd menywod Affricanaidd a du Affricanaidd dynion yn gyffredin iawn.

Nid wyf eisiau siarad am yr holl Arabiaid ond yma yn y CYNGOR gwynedd gwledydd nad oes gennym ddiwylliant dyddio yn y lle cyntaf.

Nid oes ots p’un a ydych yn lleol neu estron

Mae’n

About