Rydych yn byw am beth amser mewn perthynas gyda dyn sy’n ydych yn wir yn caru ac mae’n debyg eich bod eisiau gwybod os yw eich stori yn rhy ddifrifol ar gyfer iddo fod am i chi ac os gellir diwethaf. Peidiwch â phoeni, yn yr erthygl hon, ni fydd adran o sêr-ddewiniaeth a fydd yn dweud wrthych p’un ai eich bod yn mynd i roi terfyn ar eich diwrnod gyda’i gilydd neu faint o fabanod ydych yn mynd i gael y ddau. Mewn gwirionedd, y nod yn fy swydd heddiw yw i benderfynu drwy’r dull syml ar y pedwar arwyddion sy’n medru eich cyfeirio chi i wybod os yw eich ffrind yn cael ei gynllunio stori sefydlog gyda chi. Pan fydd dyn am berthynas difrifol, ei fod yn gudd ac er mwyn i chi wybod yn ystyried yn gynnil. Fodd bynnag, mae angen i chi adnabod rhai arwyddion sy’n profi ei fwriadau. Ar gyfer hyn, yr wyf yn cynnig i chi i ddarganfod yn union ar y pedwar prif ffyrdd, os yw eich dyn yn awyddus i gywir ymuno â chi yn eich cwpl. Os yw dyn am berthynas difrifol, bydd yn ceisio i fod yn fwy na ffrind. Nid ei fod yn awyddus i syrthio i mewn i’r hoff-o-ardal oherwydd nad oes neb eisiau, ond i hudo i chi, bydd yn defnyddiwch hiwmor ac yn ceisio i wneud i chi chwerthin. Mae hyn yn ffordd wych i hudo gwraig ac yn creu gydgynllwynio a chymryd rhan ynddo, un sydd yn awyddus i swyn chi, wedi deall hynny. Ond bydd yn nid yn unig yn dweud wrthych ei holl repertoire o jôc yn y perygl o ymddangos trwm, ar y groes, bydd croeso i cythruddo chi, i wneud i chi yn waradwydd, ond yn syml i gael hwyl ac i ymlacio yn yr atmosffer yn y gobaith o greu bach llafar sparring. I ferch a oedd yn swil ac sydd wedi trafferth gadael i fynd, yn gwneud hynny yn helpu torri’r iâ ac yn teimlo’n llawer mwy cyfforddus pan fyddwch yn cael wyneb-yn-wyneb. Hyd yn oed pan fydd y seduction y cyfnod yn agosáu at ei diwedd a ydych eisoes yn gwpl, nid yw hyn yn golygu ei fod am i reidrwydd yn chwarae rhan llawn. Fodd bynnag, os yw eich dyn yn parhau i ddangos chwaraewr yn cael ei ei bod hi yn hoffi i chi wir ac yn y berthynas lle mae’n briodol iddo. Mae’r rhan fwyaf yn aml feirniadaeth a wnaed i’r dynion yw bod y dynion yn ei wneud nid ydynt yn gwneud ymdrech i dreulio amser gyda eu hanner. O leiaf, maent yn gwneud y mymryn lleiaf heb fod eisiau i gymryd mentrau ac yn ymestyn y gwaith da yn y gorffennol dau. Serch hynny, mae angen i chi wybod anghofio stereoteipiau ac yn canolbwyntio ar ei hanes, ac nid y rhai yr ydych wedi profi yn y gorffennol neu eu bod wedi gallu i fynd drwy eich cariadon. Na dyn fel ei gilydd ac mae pob un yn meddu ei gymeriad ei hun ac yn ei ffordd ei hun o weithredu. Pan fydd dyn yn awyddus i dreulio amser gyda menyw mae’n arwydd clir o ymlyniad. Yn wir, mae’n mynnu eich gweld chi, os mae eisiau i alw chi yn y noson, os byddwch yn derbyn yn aml iawn, negeseuon sms heb orfod cymryd y cam cyntaf. Ei fod yn gweithredu mor wahanol i rhan fwyaf o ddynion eraill, ac mae hyn yn profi ei awydd i ffurfio solet ychydig gyda chi. Y broblem yw y gall hyn wneud i chi ffoi oddi ar Ei fod yn ychydig yn eironig, huh. Nid yw dyn yn cynllunio i dreulio diwrnod cyfan yno, neu symud i fenyw nad oedd yn hoffi, yna os bydd yn gwneud ymdrechion ar y mae’n wir yn arwydd da. Nid yw hyn bob amser yn syml i wneud fel bod dyn yn meiddio i siarad am ei gariad o flaen ei berthnasau, yn enwedig pan fydd y cwpl wedi dim ond newydd gael ei ffurfio. Os yw eich hanner arall nad yw’n croeso i chi sôn am eich enw chi ac efallai hyd yn oed yn eich cyflwyno i ei ffrindiau neu deulu, gallwch ystyried eich bod yn mewn perthynas difrifol ar ei gyfer, ac nad yw’n cwpl at y golau. Yn wir, hyd yn oed os nad yw’n efallai y byddwch yn cyflwyno eto at ei rieni, mae’r ffaith syml o siarad â chi ac, felly, peidiwch â bod yn gywilydd i deimlo y teimladau yn dangos bod y dyn hwn yn wahanol a bod yn ystyried y berthynas difrifol. Mae llawer o gyplau yn torri i fyny yn union oherwydd bod y dyn yn synhwyrol am ei gariad fywyd pan mae’n cael ei amgylchynu gan ei theulu, ond eich un chi yn wahanol. Ar y pryd, yr wyf yn ysgrifennu yr erthygl hon byddwn yn yng nghanol mis rhagfyr, os ydych yn ddyn ers ychydig wythnosau, neu ychydig mis ac mae eisoes yn meddwl am eich gwyliau haf, ar gyfer enghraifft, mae’n rhagorol arwydd o ei gynnwys yn eich stori ac yn ei awydd i barhau. Sawl gwaith ei fod wedi siarad â chi am yr hyn yr ydych yn mynd i fod yn gallu i wneud y ddau yn y dyfodol, mae hyn yn syndod oherwydd ei fod yn nid yw yn y arferion y dynion ras. Yr un sy’n gwneud myfyrdodau yn dychmygu ei dyfodol i fod ar eich ochr yn profi ei fod yn cael ei ynghlwm wrth ac yn dymuno i chi. Felly peidiwch â phoeni, mae yna ychydig o siawns i chi fod yn cyflym ar un noson.

Dyn ni fyddai sydd am berthynas difrifol, ni fyddai gwneud y math hwn o fyfyrdodau ac nid yw’n gweld fel cwpl mewn sawl mis.

Felly, merched, mae’r bêl yn eich gwersyll

Mae i fyny i chi i gadw am amser hir. Cariad Hyfforddwr, awdur a siaradwr yn y maes o seduction, y bywyd y cwpl, ac y ailoresgyniad. O ddwy-saith, mae miloedd o ddynion a fenywod sydd wedi defnyddio ei gwasanaethau

About