Er bod y gair»terfysgaeth»yn ymddangos i fod y cyntaf sy’n dod i’r meddwl pan fyddwch yn clywed am Fwslimiaid, ond nid dyna’r beth Islam. Yn gyntaf oll, yn Islam mae tua un biliwn o gredinwyr, ac mae mwy a mwy o bobl yn ymddangos i droi at grefydd. Er gwaethaf mwyafrif helaeth o terfysgol yn honni i fod Mwslemiaid, Islam ei hun yn bell o fod yn grefydd o gasineb a llofruddiaeth. Bob blwyddyn mae llawer o bobl nad oedd yn eni Mwslimaidd ymuno â’r grefydd oherwydd eu bod yn ystyried y grefydd i fod yn fwy goddefgar na Cristnogaeth neu oherwydd eu bod yn nad ydynt yn gredinwyr fel y cyfryw a geir Islam yn fwy addas i’w daflod. Ond pam gorllewinol mae pobl yn mor awyddus i ymarfer y dwyreiniol crefydd, a oedd yn bendant yn llymach na Bwdhaeth. Yr ateb yn gorwedd yn llym rolau rhyw ar gyfer dynion a menywod. Dyna pam mae menywod sy’n eu cael eu hunain yn anghyfforddus gyda gorllewin delfrydau gyrfa-oriented benyw mae’n well i fod yn Fwslim. Dyna pam y gorllewin i ddynion sy’n chwilio am wraig ac yn fam am y plant yn aml yn troi i fenywod Mwslimaidd. Ac os ydych yn un o’r dynion hynny, mae’r canllaw hwn i chi. Tra bod mewn gwledydd y gorllewin lle mae merched yn cael llawer mwy nag mewn gwledydd dwyrain cellwair caru yn y ffordd orau i ddangos eich anwyldeb ar gyfer dynion a menywod. Cellwair caru yn mynd law yn llaw â tafod-mewn-boch hiwmor, felly yn aml mae’n anodd ddweud, a yw eich cellwair caru yn mynd yn y cyfeiriad cywir neu un y byddwch yn dim ond cellwair. Dyna pam y gorllewin yn dyddio yn llawer anoddach na Mwslim yn dyddio ac mae angen llawer mwy o ymdrech nag ei dwyreiniol cyfatebol. Menywod mwslimaidd yn cael eu caniatáu i flirt. Felly, sut i ddeall os y Mwslimaidd ferch yn hoffi i chi neu beidio. Mewn gwirionedd, yn Mwslimaidd cymdeithas popeth yn ffordd symlach. Y syniad o ddiddordeb yn gynnil iawn a gwreiddio yn fwy yn iaith y corff nag mewn llafar lleferydd. Na, mae wedi unrhyw beth i’w wneud gyda dawnsio bol. Ydych am sy’n canolbwyntio ar y teulu merch, cofiwch. Yn Mwslimaidd cymdeithas, gallwch ddeall bod y ferch yn hoffi i chi os bydd hi’n aros mewn un ystafell gyda chi yn unig. Os bydd hi’n gwisgo traddodiadol Mwslimaidd dillad, byddai’n mynegi ei ddiddordeb mewn chi gan adael i chi weld ei wyneb ac yn ei dwylo. Rhyfedd, ond yn dal, yn llawer symlach na’r holl bod yn cellwair caru pethau. Os ydych yn hoffi pan fydd dynion a menywod yn cael gwahanol rolau rhywedd na dyddio menyw Fwslimaidd yn y dewis cywir. Yn Mwslimaidd cymdeithas dynion yn gweithio a chyflenwi y teulu, tra bod menywod yn rhaid i ymdrin â gofal tŷ a’r plant. Nid yw’n nodweddiadol yn y gorllewin ferch a fyddai’n dweud ei bod yn ennill digon o arian ar gyfer y ddau ohonoch, a bod hi wrth ei bodd yn ei swydd ac yn ôl pob tebyg, dylech drin y cadw tŷ a gwarchod plant. Anghofio am hyn yn amrywiad o fywyd os ydych yn bwriadu i briodi merch Fwslimaidd. Y gwr yn gwneud yr holl ddynion pethau. Er enghraifft, os rydych yn dyddio merch Fwslimaidd ac mae ganddi car, dylech gyrru pryd bynnag y byddwch yn cwrdd. Dylech yrru yn y car, hyd yn oed os hi yw’r un sydd wedi gyrru trwydded. Peth pwysig arall am fenywod Mwslimaidd fel y gwragedd yn cael eu teyrngarwch. Menywod mwslimaidd yn anaml iawn y anghredadun. Wrth gwrs, gallwch gymryd yn ganiataol ei fod oherwydd bod y cyfreithiau mewn gwledydd Mwslimaidd. Ond yn y byd Mwslemaidd yn cael llawer ehangach na dim ond yn yr arabeg daleithiau. Er enghraifft, Twrci yn llawer mwy democrataidd. Mae’n rhaid i chi ystyried eich hun lefel o ffyddlondeb, os nad ydych am i wynebu rhai warthus canlyniadau. Byddwch yn bendant clywed y straeon am rai gŵr mewn arabeg wlad a oedd wedi lladd ei wraig anffyddlon ac yna ei ryddhau gan y llys, oherwydd llofruddiaeth y anghredadun yn llofruddiaeth o gwbl. Yn ogystal, y rheol hon yn gweithio y ddwy ffordd. Gwraig a oedd wedi lladd ei gŵr ar gyfer bod yn anffyddlon yn cael ei hefyd yn wynebu unrhyw orchmynion ataliol fel yn dda. Menywod mwslimaidd yn ystyried gwneud eu gwŷr yn hapus yn y gwely swydd. Felly, pryd bynnag y byddwch eisiau, bydd yn rhoi i chi yn y ffordd orau bosibl. Wrth gwrs, ar y pryd o harems, roedd menywod yn meddwl sut i ddod yn bleser eu sultan yn y rhan fwyaf o rhyfedd yn ei ffyrdd, ond bod gwaith yn mynd hir. Ar ben hynny, does neb eisiau cael mwy na dau wragedd mewn arabeg daleithiau y dyddiau hyn. Daeth yn rhy ddrud ac arabeg amlwreiciaeth yn troi i mewn i arian-yn seiliedig ar berthynas. Ni waeth pa fath o gyflwyno i chi yn rhoi i un wraig, ni ddylech anghofio am ddod â rhodd at eich wraig arall. Fel arall, mae i gyd yn dod i ben yn y llys. Teimlo’n lwcus am ddim yn cael eu arabeg gŵr o ddwy wraig. Nid oes neb yn gwahardd i chi i freuddwydio am y llawer o ferched gyda gwybodaeth o braf sultan, ond byddwch yn annhebygol o ddod o hyd i ferch gyda y wybodaeth y dyddiau hyn. Still, os nad ydych am eich bywyd rhywiol i gael eu gwella, y bydd hi’n dysgu beth bynnag rydych eisiau yn unig i os gwelwch yn dda i chi. Un peth mae’n rhaid i chi gofio, pan yn cysgu gyda merch Fwslimaidd, menywod Mwslimaidd yn erbyn dulliau atal cenhedlu. Erthyliad hefyd yn nid yw yn ffafr yn Islam, felly naill ai dylech ddefnyddio condomau neu fod yn barod i fod yn dad. Ar ôl darllen am y manteision o fenywod Mwslimaidd yr ydych yn sicr yn ystyried yn dyddio merch Fwslimaidd. Ond mae popeth yn llawer mwy cymhleth yma. Peidiwch â cheisio edrych am Mwslimaidd rheolau dyddio ar y Rhyngrwyd, byddwch yn dod o hyd o’r fath llaw, yn syml oherwydd nad yw’n bodoli. Mwslimiaid yn cael eu caniatáu hyd yma.

Wel, dyna yr ateb i’r cwestiwn pam mae teuluoedd yn priodi eu plant cyn y plant yn dysgu sut i siarad. Yn syml, oherwydd bod Mwslimiaid yn cael eu caniatáu hyd yma. Ond, peidiwch â mynd burring menywod Mwslimaidd yn dyddio syniad, felly, cyn bo hir. Os bydd yr holl Mwslimaidd yn byw yn ôl y rheolau y maent yn debyg na fyddai wedi goroesi i fyny tan nawr. Os ydych chi mewn cariad â merch Fwslimaidd yn byw yn y wlad y gorllewin, yn ôl pob tebyg ni fydd unrhyw broblem, fel y maent yn ceisio cymathu. Beth fedrwch chi ei wneud yw i ddysgu beth mae hi’n wlad yn dod o. Os yw hi o Twrci neu Indonesia, popeth yn iawn. Nid ydynt yn meddwl yn dyddio o gwbl. Os nad oes Mwslimaidd girl o gwmpas i chi, ond ydych yn breuddwydio am un, yr ydych bob amser yn cael y Rhyngrwyd. Mae llawer o Mwslimaidd merched dating ar-lein. Mae hyd yn oed yn Mwslimaidd safleoedd sy’n dyddio ar gyfer Mwslimiaid i ddod i adnabod ei gilydd ac ar gyfer gorllewin bobl a fyddai fel hyd yn Fwslimiaid. Felly, heb ado pellach, gallwch greu cyfrif ar rai Mwslimaidd safle yn dyddio ac yn dechrau sgwrsio gyda y ferch yr ydych yn hoffi. Un peth dylech gofio — eich bwriadau rhaid fod yn ddifrifol. Mae’n annhebygol y byddwch yn ceisio i fynd ati a merch Fwslimaidd yn un o’r gwledydd lle mae hyn yn grefydd yn dra-arglwyddiaethu. Y groes yn cael eu byddwch yn cyfarfod un sydd ar hyn o bryd yn byw neu astudio yn eich gwlad. Menywod mwslimaidd yn ymddangos yn egsotig, ac maent yn wir yn boeth. Mae llawer o ddynion Gorllewinol hoffech dyddiad Asiaidd harddwch. Ie, mae’n myth bod Mwslimiaid yn cael eu reidrwydd yn Arabiaid. Y nifer fwyaf o Fwslimiaid yn byw yn Indonesia. Ar wahân i hyn, mae cymaint o ystrydebau a rhagfarnau am y menywod hyn ei bod yn gwneud dynion yn yn croeso. Gall Merch fwslimaidd dyddiad nad ydynt yn-Mwslimaidd? Mae hyn yn y cwestiwn sy’n cadw dyrys orllewinwyr. Fel y gwyddoch, cariad yn gwybod dim am grefydd, felly mae popeth yn bosibl, yn enwedig os yw’r ferch yn derbyn y diwylliant Gorllewinol a chynlluniau i gymathu gyda’r byd gorllewinol. Er mwyn deall menywod Mwslimaidd yn well, dylech adael o grefydd ac yn canolbwyntio ar agweddau diwylliannol yn fwy. Yr holl bobl yn cael yr un fath beth bynnag yw eu ffydd. Pan ydym yn cwrdd â rhywun, rydym yn nid oes llawer o ofal a yw ef neu hi yn honni Islam neu Cristnogaeth neu unrhyw grefydd arall. Mae gennym ddiddordeb yn ei rhinweddau personol. Ar yr un pryd, mae’n bwysig meddwl y gwahaniaethau diwylliannol ac yn parchu unrhyw ddiwylliant yn ddiofyn. Cyn i chi ddechrau dyddio merch Fwslimaidd, naill ai ar-lein neu gysylltu â hi mewn bywyd go iawn, dylech ddysgu nifer o reolau a fydd yn eich helpu i wneud popeth yn iawn.

Wneud gwaith ymchwil

Y peth cyntaf sydd angen i chi sylweddoli yw bod Mwslimiaid yn gallu fod yn wahanol. Mae’n golygu bod hyd yn oed yn yr un wlad, mae pobl sy’n galw eu hunain yn Fwslemiaid yn gallu byw yn ôl rheolau gwahanol ac yn credu mewn pethau gwahanol. Byddai’n ddefnyddiol gwybod ble yn enwedig y gwrthrych eich diddordeb yn fel y gallwch fonitro y sefyllfa yno.

Dewis yr adeg iawn

Mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r ffaith bod Mwslimiaid yn gweddïo bum gwaith y dydd. Os byddwch yn dewis yr amser ar gyfer sgwrsio neu ddyddiad, gwnewch yn siŵr ei fod yn ni fydd yn gorgyffwrdd gyda ei amser yn gweddïo. Gymryd i ystyriaeth ei arferion bwyta. Rydym yn gobeithio y byddwch yn cofio bod Mwslimiaid peidiwch â bwyta porc. Cadwch hynny mewn cof pan fyddwch yn archebu mewn bwyty. I fod ar yr un ochr yn ddiogel, gadewch eich gwraig, dewisodd ei hun. Gyffwrdd ar bynciau cyffredinol. Rydym yn gwybod pa mor flasus yw hi i ofyn eich dyddiad sawl ymwneud â chrefydd cwestiynau, ond dylech gadw eich sgwrs niwtral. Hyd yn oed yn siarad am y tywydd yn iawn. Peidiwch â tharfu hi yn ystod Ramadan. Os nad ydych am i gael eu troi i lawr, peidiwch â gofyn i Fwslim ferch allan yn ystod Ramadan. Fodd bynnag, os nad yw hi’n bod crefyddol, mynd yn ei flaen. Fod o ddifrif yn eich bwriad. Mae’r rheolau Mwslimaidd merched yn dyddio dileu perthynas achlysurol. Os gwelwch yn dda fod yn ddifrifol pan fyddwch yn mynd i mewn i berthynas pan mae merch Fwslimaidd

About